Harjoitukset, Luku 11

Harjoitus 11.1 PSI-tietoisuus

Tavoite: Milloin tahansa mahdollinen, salamannopea itsehypnoosin tilan saavuttaminen.

Vaikutus: Yhdistämällä kaikki tähän asti opitut rentoutumiskeinot, joissa käytetään theta-aaltojen synkronisointia, saavutetaan itsehypnoosin tila yhä lyhyemmässä ajassa. Itsehypnoottisen henkisen tilan ”liittäminen” mantraan mahdollistaa sen, että ajateltaessa mantraa theta-aallot synkronisoituvat salamannopeasti.

Harjoitus: ...

 

 

Harjoitus 11.2 Henkinen itsesuggestio

Huomioita: Tässä varsin yksinkertaisessa henkisessä itsesuggestioharjoituksessa ei ole tarvetta asettaa konkreettista päämäärää, sillä mikä vain yksilöllinen suggestio voidaan toteuttaa käyttäen alla lueteltuja ohjeita. Yksi asia on kuitenkin otettava huomioon: itsehypnoosin tilassa voidaan antaa itselle vain positiivista suggestiota. Ei siis anneta esim. tämän tyyppistä suggestiota: ”Minulla ei ole enää depressiota”, sillä näin vahvistetaan alitajunnassa depression läsnäoloa. On parempi käyttää tämän tapaista suggestiota: ”Pääni on rentoutunut ja selkeä, tunnen itseni täysin tasapainoiseksi, terveeksi, iloiseksi ja kahleettomaksi!”

Suggestio: ...

 

 

Harjoitus 11.3 Auditiivinen itsesuggestio

Huomioita: Itsehypnoosin tilassa eli ”valveunessa” ainoat sisälle tulevat ärsykkeet eli afferentiot ovat ääniärsykkeitä. Ulkoiset ääniärsykkeet aiheuttavat otsalohkossa, joka on välittömästi yhteydessä kuuloalueisiin, tiedostamatta sellaisten kuviteltujen kuvien syntymisen kuin puhtaasti ajatuksella luodut henkisessä itsesuggestiossa.

Näin ollen auditiiviset itsesuggestiot voivat monessa tapauksessa korvata henkiset suggestiot, mikä ainakin alussa, on monille opiskelijoille tietynlainen helpotus itsesuggestioprosessissa. Joissakin toiminnoissa, kuten esim. unessa oppimisessa, ne ovat ainoa apuväline.

Apuväline: Äänentoistolaite.

Suggestio: ...

 

 

Harjoitus 11.4 Hypnoosin jälkeinen suggestio

Tavoite: Jatkuva ja pitkittynyt suggeroitujen käskyjen iskostaminen tai muistissa olevan tiedostamattoman tiedon kerääminen.

Vaikutus: Itsehypnoosin aikana koettujen voimakkaiden kuvien ajattelulla voidaan vahvistaa synapsien välisiä yhteyksiä.

Engrammien muodostumisen (ecphoria engram; kreikk. ekphoreo: kypsyttää, hautoa. Muistiin painuneiden muistijälkien (engram) elvyttäminen ja sen mukaisesti kokonaisen muiston palauttaminen) avulla on mahdollista, että suggeroidut käskyt toimivat pidempään, suggestiot ”valveunessa” ovat pidempiä tai että voidaan kerätä tietoja, joita saadaan meditaatiosuggestion aikana pitkäkestoisesta muistista.

Suggestio: ...

 

 

Harjoitus 11.5 Pelon ja masennuksen ehkäiseminen

Tavoite: Limbisen järjestelmän rauhoittaminen sammuttamalla pelon ja masennuksen tilat.

Vaikutus: Rentouttamalla keho tietoisuuden tasolla 2 vähennetään afferentioita eli ulkoa sisälle tulevia ärsykkeitä, jotka normaalissa tietoisuuden tilassa tulevat vegetatiivisten keskusten ja talamuksen kautta limbiseen järjestelmään ja aiheuttavat siellä emotionaalisia ärsykkeitä. Tämä rentoutumisen vaikutus tehostuu muuttamalla henkistä tilaa itsesuggestiolla: kuvitellaan itselle toivottu henkinen tila ja lähetetään impulsseja otsalohkon kuoresta – tietoisuuden sijaintipaikasta – sen ja limbisen järjestelmän välissä olevan hermoyhteyden välityksellä limbiseen järjestelmään.

Kun aiemmin oikeasti ”pudottiin” pelkoon tai muuhun tunteeseen, pystytään tällä harjoituksella nyt poistamaan pelkoa ja muita negatiivisia tuntemuksia.

Harjoitus: ...

 

 

Harjoitus 11.6 Stressin ehkäiseminen

Tavoite: Saavuttaa kyky vastustaa stressaavia tilanteita niin, etteivät ne enää aiheuttaisi valtavia hermostollisia tai fysiologisia kuormituksia, jotka estävät rauhoittumisen ja sen seurauksena itsehypnoosin tilan saavuttamisen.

Vaikutus: Kuvittelemalla mielessä stressaavia tilanteita ja niiden voittamista, opitaan harjoituksen 1. vaiheessa itsenäisesti selviytymään stressaavista tilanteista todellisessa elämässä, niin etteivät ne enää ole taakkana.

Harjoituksen 2. vaiheen suggestiotekstillä ”ohjelmoidaan” alitajunta voittamaan stressi automaattisesti. Huomattavat afferentiot  eli ulkoa tulevat ärsykkeet vähenevät näin itsestään ”normaalille” tasolle, eivätkä voi enää aiheuttaa ylireagointia motorisissa ja vegetatiivisissa keskuksissa.

Harjoitus ...

 

 

Harjoitus 11.7 Unen parantaminen

Tavoite: Keskeytymätön, rauhallinen yöuni, jossa on 4 – 5 nopean unen jaksoa (REM-unen eli vilkeunen jaksoa).

Huomioita: Miguel de Cervantes kirjoitti kirjassaan Don Quijote: ”Jumala, siunaa unen keksijää”, mutta suurella osalla ihmisistä tämä hyödyllinen keksintö ei enää toimi (esim. joka viides saksalainen kärsii unihäiriöistä). Riittävä, häiriötön uni on tärkeää sekä kehon uudistumiselle että vegetatiivisen järjestelmän palauttamiseksi tasapainoon, mutta myös (tiedostamattomalle) informaatiovaihdolle tietoisuuden ja alitajunnan välillä REM-unen aikana.

Koska tätä yhteyttä halutaan nyt käyttää myös tietoisesti, esim. unessa oppimiseen (harj. 11.9) tai meditatiiviseen ongelmanratkaisuun unessa (harj. 11.8), on häiriötön REM-uni erittäin tärkeä.

Unilääkkeet poistavat nopean REM-unen aiheuttaen vain pidennetyn hitaan unen vaiheen, joten älä käytä niitä. Mahdollisten unihäiriöiden ollessa kyseessä voit käyttää seuraavaa suggestiotekstiä.

Harjoitus: ...

 

 

Harjoitus 11.8 Ongelmien ratkaisu

Tavoite: Kaikkien mahdollisten ongelmien ja kysymysten ratkaiseminen ilman otsalohkon kuoren tietoista osallistumista.

Vaikutus: Käyttäen alitajunnan ja muistin sisältöä aivojen neuronirakenne ratkaisee automaattisesti PSI-tietoisuuden itsehypnoottisessa tilassa esitetyn ongelman.

Itsehypnoosin tilassa tai nopean REM-unen vaiheessa aivokuoren tietoa käsittelevillä kerroksilla on käytössä kaikki aivoihin kertynyt tieto (pääsy hippokampuksen kautta), myös neuronien kyvyt lisääntyvät huomattavasti aivojen tietoisten ja alitajuisten alueiden tiedonvaihdolla, jolloin löytyy ratkaisuja, jotka ovat huomattavasti tehokkaampia kuin ne, joihin päädytään ”normaalin” järkeilyn puitteissa.

Harjoitus: ...

 

 

Harjoitus 11.9 Unessa oppiminen

Tavoite: Minkä tahansa tiedon tiedostamaton vastaanotto ja pitkäaikainen kerääminen ”valveunen” tilassa tai unessa.

Vaikutus: Otetaan alitajuisesti vastaan itsehypnoosin tilassa tai REM-unen aikana kuuloelimiin tulevaa ääni-informaatiota, vastaanottavuus äänelle säilyy. Hippokampuksen kautta informaatioimpulssit pääsevät välittömästi pitkäkestoiseen muistiin, mihin ne tallentuvat engrammina (muistiin painuneena muistijälkenä). Normaalissa valvetilassa tämä informaatio on milloin tahansa käsiteltävissä ja sitä voidaan hyödyntää helpommin kuin sitä, mikä on tallentunut ”normaalin” opiskelun aikana.

Apuväline: Äänentoistolaite, herätyskello.

Harjoitus: ...