Harjoitukset, Luku 12

Harjoitus 12.1 ”Nuoruuden lähde”

Tavoite: Koko elimistön nuorentaminen, ihon kiristäminen, elinten toiminnan harmonisoiminen, rasvakerrosten poistaminen, rintojen kasvattaminen (naiset) ja lihasten kasvattaminen (miehet).

Vaikutus: Kuten jo tiedetään, PSI-tietoisuuden itsehypnoosin tilassa itsesuggestion avulla voidaan vaikuttaa vegetatiivisiin ja umpieritystoimintoihin. Koska ne ohjaavat aineenvaihduntaa ja solujen muodostusta, avautuu näin erilaisia mahdollisuuksia.

Voidaan siis poistaa rasvakerroksia, elvyttää vahingoittuneiden solujen toimintaa, nuorentaa elimistöä, kiristää ihoa, kasvattaa lihaksia tai rintoja tai nopeuttaa hiusten kasvua ohjaamalla tahdonalaisesti solujakautumista.

Lopputuloksena harjoitus on siis todellinen nuoruuden lähde.

Apuväline: Äänentoistolaite.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 12.2 Fyysinen elämänvoima

Tavoite: Yleisen fyysisen työkyvyn parantaminen.

Vaikutus: Saavutetaan erittäin voimakas lihasten työkyvyn kasvu siten, että voimistetaan itsevarmuutta kortikaalisella alueella, jolloin ohjataan tehokkaammin tahdonalaisia, motorisia impulsseja ja samanaikaisesti poistetaan subkortikaalisen alueen aiheuttamaa jarrutusta, Näin pystytään paremmin ratkaisemaan tilanteita, jotka liittyvät fyysisen voiman käyttöön.

Erityisesti urheilijoille avautuu tämän harjoituksen ansiosta monia uusia mahdollisuuksia. Tämä on todistettu yksiselitteisesti vastaavissa testeissä.

Osalla testattavista mitattiin oikean käden lihasvoima. Se oli keskimäärin 50 kg. Tämän jälkeen testattaville suggeroitiin väsymyksen ja heikkouden tunnetta ja heidän fyysinen voimansa väheni 15 kg. Mutta sellaisen suggeroinnin jälkeen, jossa heitä suggeroitiin tuntemaan itsensä paremmaksi kuin koskaan ennen, pystyivät kaikki testattavat poikkeuksetta nostamaan oikealla kädellä 75 kg.

Apuväline: Äänentoistolaite.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta