Harjoitukset, Luku 7

Harjoitus 7.1 Maailmankaikkeuden energian vastaanotto 3

Tavoite: Vapaan maailmankaikkeuden energian vastaanotto ja sen siirtäminen elämän energiana koko materiaaliseen ja bioenergeettiseen elimistöön.

Vaikutus: Levittämällä ohjatusti vapaata maailmankaikkeuden energiaa molempiin kehoihin saavutetaan niiden harmonia, jossa kaikki negatiiviset värähtelyt häviävät.

Valaistus: Vihreä.

Valmistava harjoitus: Makaa mukavasti sohvalla tai sängyllä, vaivu tietoisuuden tasoon 2. Vihreä lamppu levittää rauhoittavaa valoa. Kun tulee lämmön ja raskauden tunne ja kaikki tuntuma materiaaliseen kehoon katoaa ja keuhkot hengittävät vain kevyesti, voi varsinaisen harjoituksen aloittaa.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 7.2 Maailmankaikkeuden energian vastaanotto 4

Tavoite: Vapaan maailmankaikkeuden energian lisääntynyt vastaanotto ja ”yhtenäistyminen” ulkopuolelta tulevan, moduloidun maailmankaikkeuden energian värähtelyjen kanssa.

Vaikutus: Kuten tiedämme, on monien parapsykologisten ilmiöiden toteuttamiseksi (esim. selvänäkö) ehdottomasti havaittava Psi-kentän ja chakrojen moduloima maailmankaikkeuden energia. Osataksemme arvioida tuleva informaatio, on ”yhtenäistyttävä” sen aallonpituuden kanssa, harmonisoiduttava sen värähtelyjen kanssa. Tämä harjoitus valmistelee juuri tähän harmonisointiin ja voi jopa aiheuttaa ensimmäiset spontaanit selvänäkökuvat.

Valaistus: Vihreä.

Valmistava harjoitus: Vaivu korkeimpaan keskittymisen tilaan, joka saavutetaan harjoituksella 7.1.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 7.3 Maailmankaikkeuden energian luovuttaminen

Tavoite: Moduloimattoman maailmankaikkeuden energian luovuttaminen.

Vaikutus: Ollakseen kykenevä vaikuttamaan paranormaalisti ympäröivään maailmaan, on säteiltävä moduloitua maailmankaikkeuden energiaa. Tässä harjoituksessa opetellaan sitä, mutta aloitetaan ensin moduloimattomasta maailmankaikkeuden energiasta.

Apuvälineet: Vati ja vettä.

Valaistus: Vihreä.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 7.4 Väreihin keskittyminen 1

Tavoite: Muistikuvien sekä muistissa ja alitajunnassa olevan tiedon esiin tuominen, jännitysten vähentäminen, myönteisten tunteiden luominen, mielikuvituskyvyn kehittäminen sekä tietoisuuden ja alitajunnan harmonisointi.

Vaikutus: Luennolla 4 käsiteltyjen parapsykologisten ja paranormaalisti tärkeiden värien vaikutuksen rinnalla (tunteiden esiintulo, jännitysten poistaminen jne.) intensiiviset väriärsykkeet voivat myös aiheuttaa muistissa tai alitajunnassa assosiaatioketjuja, jolloin tietoisuuteen tulee sekä oman että arkkityyppien menneisyyden tapahtumia. Lisäksi harjoitus kehittää mielikuvituskykyä ja näin ollen auttaa siirtymään sanallisesta ajattelusta kuvalliseen.

Apuvälineet: Yhteen ainoaan väriin keskittymisessä tarvitaan värillistä pintaa (yksivärinen paperi, yksivärinen kangas tai matto), joka on kooltaan vähintään 1 m2.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 7.5 Esineisiin keskittyminen

Tavoite: Keskittymällä paranormaalisti johonkin esineeseen halutaan muistaa sen ulkoinen rakenne, jotta eideettinen muisti voi milloin vain tuottaa sen kuvan näkökeskukseen.

Vaikutus: Tällä harjoituksella kasvatetaan tietoisuuden sisältöä (kuten myös harjoituksella 7.4), parannetaan kuvallisen ajattelun kykyä ja mielikuvituskykyä, mitä opeteltiin myös harjoituksissa 3.2 ja 4.4.

Apuvälineet: Mikä tahansa geometrisesti yksinkertainen esine.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 7.6 Mielikuviin keskittymien

Tavoite: Puhtaasti paranormaali keskittyminen kuviteltuihin kuviin.

Vaikutus: Luennolta 3 on jo tuttua, että puhtaasti paranormaali keskittyminen on mahdollista vain, kun tietoisuus on suljettu kaikelta sinne tulevalta informaatiolta, myös silmän verkkokalvolta tulevalta.

Harjoitus 7.5 oli siis vain valmistautumista tähän harjoitukseen, jonka avulla keskitytään mihin tahansa esineeseen puhtaasti henkisesti. Tästä saatu harjaantuminen on myöhemmin hyödyksi esim. selvänäössä ja telekinesiassa.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 7.7 Biosfääriin keskittyminen

Tavoite: Todellisuuden näkeminen ja aistiminen, ihmisen aseman tiedostaminen biosfäärissä ja maailmankaikkeudessa.

Vaikutus: Suurimmalle osalle ihmisistä yhteys ympäröivään maailmaan on suljettuna koko elämän, eivätkä he tunne olevansa kosmisen materian rakenneosia, joilla on oma tietoisuus. Pystyäkseen havaitsemaan ympäröivästä maailmasta tulevaa informaatiota tai vaikuttamaan siihen, on ehdottomasti opittava näkemään tiivis synnynnäinen yhteys meidän ja kaiken elävän ja jopa ”hengettömän” materian välillä. Lisäksi on ehdottomasti opittava vaihtamaan informaatiota sen kanssa. Tämä harjoitus on ensimmäinen askel siihen suuntaan.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 7.8 Kuuloon keskittyminen 1

Tavoite: Tietoisuuden harmonisointi ympäröivän maailman kanssa ja mielikuvituskyvyn parantaminen.

Vaikutus: Silmien lisäksi korvat ovat ” portti maailmaan”. Tämän harjoituksen avulla halutaan raottaa porttia ja paranormaalin keskittymisen kautta ryhtyä kauaskantoiseen harmonisoitumiseen ympäristön kanssa.

Apuvälineet: Herätyskello, levysoitin ja levy, johon on äänitetty puron solinaa.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 7.9 Kuuloon keskittyminen 2

Tavoite: Persoonan täydellinen mukautuminen biosfäärin ja kosmoksen ( kosmoenergeettisiin) värähtelyihin, individuaalisen tuntemuksen saaminen tilasta ja ajasta.

Vaikutus: Herätyskellon monotoninen tikitys, joka on ainoa tieto, joka läpäisee tietoisuuden, johdattaa asteittain täydelliseen tietoisuuden ”irrottautumiseen” kehosta, ajasta ja tilasta sekä harmonisointiin biosfäärin ja ympäröivän maailman (myös kosmoenergeettisten!) värähtelyjen, joita tulee jatkuvana virtana meihin, kanssa. Irrottautuminen ja harmonisointi ovat tärkeä edellytys energiakehosta irtaantumiseen (eli eristäytymiseen), sekä menneen ja tulevan selvänäköön.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 7.10 Visuaalis-akustinen meditaatio

Tavoite: Tietoisuuden vähittäinen vapautuminen materiaalisen kehon kahleista, energiakehon osittainen irtaantuminen.

Vaikutus: Kahdenlaisen (akustisen ja visuaalisen) paranormaalin keskittymisen avulla tietoisuus vapautuu lähes täysin materiaalisen kehon kahleista. Tämän ansiosta on mahdollista merkittävä samaistuminen virtaavaan veteen, joka yhdessä kuvitelmien määräämien värähtelyjen kanssa mahdollistaa tietoisuuden siirtämisen. Tietoisuus pyrkii ”sulautumaan yhteen” veden kanssa ja voi käydä jopa niin, että harjoituksen aikana energiakeho erkanee materiaalisesta kehosta, niin että mielikuvavarastossa voi toimia itsenäisesti.

Valaistus: Violetti.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 7.11 Tuntemuksiin keskittyminen

Tavoite: Materiaalisen kehon ja energiakehon harmonisointi ja niiden tietoinen tiedostaminen keskittymällä paranormaalisti kehon eri osiin.

Vaikutus: Keskittymällä paranormaalisti lähetät elämän energiaa tiettyihin kehon osiin herättääksesi molemmissa kehoissa yhtä aikaa positiivisen kehon tuntemuksen. Samanaikaisesti ymmärrät meditatiivisesti sen kehon osan perusolemuksen, jolloin ymmärrät myös sen materiaalisen ja kosmoenergeettisen rakenteen. Näin luodaan edellytys sille, että myöhemmin voit vaikuttaa tietoisesti elimistöön, sen viimeistä solua myöden (mikä on tärkeää henkisessä itseparannuksessa), ja opit tietoisesti ohjaamaan energiakehoa (tärkeää kehon projektiossa ”ulkoapäin”). Huom.! Keskittymistä ei saa ohjata kehon sairaisiin kohtiin.

Apuväline: Herätyskello.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 7.12 Tuoksuun keskittyminen

Tavoite: Aistielinten herkistäminen, valmistautuminen kosmoenergeettiseen ”haistamiseen” chakrojen avulla.

Vaikutus: Paranormaalin tuoksuun keskittymisen avulla herkistetään sekä aistielimiä (mikä johtaa parantuneeseen ympäröivän maailman havaitsemiseen) että asteittain opetamme chakrat rekisteröimään hajuja, joita tulee kosmoenergeettisen värähtelyn molekyyleistä.

Näin ollen on mahdollista vastaanottaa selvänäkökuvia ”tuoksun avulla”.

Apuvälineet: Suihkepullo tilan raikastamiseksi sireenin tuoksulla.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 7.13 Makuun keskittyminen

Tavoite: Makuelinten herkistäminen, minkä tahansa aineksen maun kosmoenergeettinen aistiminen.

Vaikutus: Paranormaalin makuun keskittymisen avulla herkistetään kielen ja kitalaen makureseptoreita.

Herkistyminen on harjoituksen toissijainen vaikutus: ensisijainen on energiakehon saattaminen makumolekyylien vastaanottotilaan kosmoenergeettisellä tasolla. Eli näin voidaan myöhemmin aistia minkä tahansa aineksen maku ottamatta sitä fyysisesti suuhun.

Apuvälineet: Suola, sokeri tai muu voimakkaan makuinen aine.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta