Harjoitukset, Luku 9

Tietoisuuden tyhjyyden tärkeydestä henkisessä kehittymisessä puhuttiin jo luennolla 3. Harjoituksella 3.1 pyrittiin estämään kaiken ulkoisen ja sisäisen informaation tulemisen tietoisuuteen, mutta mielikuvien, toiveiden, muistojen tai spontaanien ajatusten annettiin tulla mieleen. Käyttäen suunnattuja visuaalisia kuvia ja niiden pienentämistä tietoisuuden sulkemisen rinnalla halutaan harjoituksessa 9.1 Mielenrauhan tila 2 aiheuttaa tietoisuuden täydellinen toimimattomuus.

Seuraavilla luennoilla on lisää samantapaisia harjoituksia, joiden avulla voidaan salamannopeasti sammuttaa tietoisuus sen ”tavallisista” tehtävistä ja käyttää sitä hankalimmissa paranormaaleissa töissä.

Harjoitus 9.2 Chakrojen herättäminen liittyy harjoituksiin 4.3, 7.1 ja 7.3., Kun vastaanotettua, tilaa koskevaa energiaa on aikaisemmin käytetty vain ”elämän voiman” lisäämiseen molempiin kehoihin sekä niiden harmonisointiin, pyritään nyt tämän harjoituksen avulla herättämään chakrat. Tiedämme jo, kuinka tärkeitä nämä ”kosmisen energian antennit” ovat paranormaalissa toiminnassa: Ne ovat vastaanottimia, joiden välityksellä on mahdollista vastaanottaa moduloitua (yliaistillista havaitsemista) ja moduloimatonta (kosmisen energian havaitsemista) maailmankaikkeuden energiaa. Lisäksi ne ovat sekä antenneja, joiden välityksellä voi säteillä moduloituja maailmankaikkeuden energian impulsseja (telepaattiset yhteydet, psykokineettinen toiminta).

Harjoitus 9.3 Musiikkin keskittyminen liittyy harjoitukseen 7.4. Sen avulla yritetään uudelleen herättää tietoisuudessa muistikuvia ja alitajunnan sisältöä sekä vapauttaa tunteet. Tämä prosessi on hyväksi sekä oman persoonan rakenteen tutkimiseen että ensisijaisesti harmonian saavuttamiseen ympäröivän maailman kanssa.

Erityiseen harmoniaan pyrkiminen tapahtuu kahden seuraavan harjoituksen avulla:

Harjoitus 9.4 Kosminen harmonisointi 1 mahdollistaa tila-energeettisille värähtelyille mukautumisen. Värähtelyä tulee meihin jatkuvasti maailmankaikkeudesta.

Harjoituksen 9.5 Kosminen harmonisointi 2 avulla yritetään itse lähettää värähtelyä, joka aiheuttaa mukautumisen kaikkeen maailmankaikkeuden elämään. Tätä varten lähetetään rakkauden tunnetta, sillä rakkaus on sekä harmoniaa että kahden perusominaisuuden vetovoima, johon kaikki yhtenäisyys kuuluu.

Luku 9 kaksi viimeistä harjoitusta on omistettu sosiaaliseen integraatioon, mikä on aineellisella tasolla yhtä tärkeä kuin harmonisointi energeettisellä tasolla. (Harjoitukset on tarkoitettu vain niille, joilla on heikot taidot kommunikaation alueella tai yleensä sosiaalisessa kanssakäymisessä muiden ihmisten kanssa).

Harjoitus 9.6 Toisten kuuntelemisen oppiminen opettaa tarpeen vaatiessa palauttamaan taidon kuunnella toisia, sillä monet nykyihmisistä ovat menettäneet tämän taidon. Miten muuten voi lukea telepaattisesti toisen ihmisen ajatuksia, jos ei ole keskittyneessä tilassa vastaanottamassa hänen sanojaan?

Positiivinen lisävaikutus tällä harjoituksella on se, että se on ohjattu vähentämään egoismia ja vähentämään itsekeskeisyyttä. Pahin ja alhaisin pakko on se, minkä ihminen vapaaehtoisesti asettaa itselleen itsekeskeisin tarkoituksin. Silloin voi tulla orjaksi, jonka hallitsijana on kaikkein ankarin kuviteltavissa oleva herra: ihminen itse. Tulla pakkomielteiseksi omaisuudesta, hekumoida omissa kuvitelmissaan on sitä, mikä takaa pakon ja vapaudettomuuden. Nämä ovat ominaisuuksia, joita muut tuskin voivat voittaa ankaruudellaan ja toivottomuudellaan.

Tullakseen vapaaksi ihmiseksi, joka määrää omasta ”kohtalostaan” itsenäisesti ja ollakseen asemassa, jossa käsitellään tapahtumia perusteellisesti parapsykologisin keinoin, on ensin vapauduttava näistä tyrannimaisista kahleista.

Egoismista ja itsekeskeisyydestä pääsee harjoituksella 9.7, joka opettaa auttamaan toisia. Toisista ihmisistä välittäminen vaatii itse asiassa enemmän aikaa ja henkilökohtaista osallistumista kuin toisten kuunteleminen, mutta hyödyttää paljon enemmän omaa persoonaa. Tämä toiminta vapauttaa ihmisen turhantarkoista omaisuuden ajattelemisesta sekä ennakkokäsityksistä (luulotellusta ”ikuisen totuuden” hallinnasta, ainoan oikean ratkaisun tietämisestä, ainoan oikean tunteen, ajatusmallin, tietämyksen ja toiveen tietämisestä).

Tämä vapaus on edellytys läheisten ja rakkauden tunnustamiselle.

 

 

Harjoitus 9.1 Mielenrauhan tila 2

Tavoite: Tietoisuuden tyhjyyden valmistelu.

Vaikutus: Kuten harjoituksessa 3.1, yritetään sulkea tietoisuus sinne tulevalta informaatiolta. Poikkeuksena mainitusta harjoituksesta, kuville ei anneta mahdollisuutta ilmestyä niin, että tietoisuus ”täytetään” harjoituksen ensivaiheissa visuaalisilla mielikuvilla, jotka sitten vähitellen poistetaan kunnes jäljelle jää ”tyhjä” tietoisuus.

Kuten jo tiedetään, täysin tyhjä tietoisuus on yksi edellytys tietoisuuden laajenemiselle. Lisäksi harjoituksella parannetaan mielikuvituskykyä.

Apuvälineet: Herätyskello.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 9.2 Chakrojen herättäminen

Tavoite: Harjoituksen avulla halutaan oppia tunnistamaan chakrojen paikka ja yritetään onnistua herättämään ne ensimmäisestä kerrasta lähtien. Harjoitus auttaa myös kehittämään nadi-järjestelmää.

Vaikutus: Vastaanottamalla ja kerryttämällä vapaata maailmankaikkeuden energiaa harjoitetaan chakroja toteuttamaan tulevia tehtäviä, joita ovat moduloidun maailmankaikkeuden energian vastaanotto (yliaistillinen havaitseminen) ja sen säteily (telepatia, psykokineettinen toiminta). Lisäksi herätetään yksittäisiä chakroja ja nadia ”yhdistävät johdot”, mistä aiheutuva käytön lisääntyminen vahvistaa niiden kykyä huomattavasti (tämä on erittäin tärkeää esteettömän maailmankaikkeuden energian virtauksen takaamiseksi missä tahansa paranormaalissa työssä).

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 9.3 Musiikkiin keskittyminen

Tavoite: Kuten harjoituksessa 7.4, pyritään muistista ja alitajunnasta tuomaan kuvia, muistoja ja muuta informaatiota, saavuttamaan myönteisiä tunteita, kohottamaan mielikuvituskykyä sekä harmonisoimaan tietoisuutta ja alitajuntaa. Akustisia ärsykkeitä käytettäessä voi tuoda esiin tai poistaa tunteita limbisestä järjestelmästä. Ne voivat vaikuttaa automaattisen refleksireaktion alueeseen ja muistiin vapauttaen kertynyttä tai kauan unohdettuna ollutta tietoa, joka näin tulee tietoisuuteen.

Harjoitus auttaa paremmin tunnistamaan itsensä persoonana. Lisäksi se tukee pyrkimyksiä harmonisoitua ympäristön kanssa. Musiikki on osa ihmisen kulttuuria ja se välittää säveltäjän tunteita (sekä läheistemme, jotka rakastavat musiikkia, kuten mekin).

Apuvälineet: Äänentoistolaite ja levy, jossa on selkeärytmistä instrumentaalimusiikkia.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 9.4 Kosminen harmonisointi 1

Tavoite: Keskittymällä mantraan pyritään täysin samaistumaan itseen ja kaikkeen, mitä se sisältää.

Vaikutus: Erona harjoitukseen 2.3, jonka avulla tietoisuus täytettiin mantralla vain siksi, että suljettiin informaation pääsy tietoisuuteen, on että nyt halutaan saavuttaa tietoisuuteen sama kosmoenergeettinen värähtely kuin ympärillämme on eli se värähtely, joka on koko maailmankaikkeudessa. Tästä syystä harjoitus on valmisteleva vaihe kosmisen tietoisuuden saavuttamiseen.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 9.5 Kosminen harmonisointi 2

Tavoite: Otsachakran herättäminen, moduloidun maailmankaikkeuden energian työstäminen ja sen säteily oman persoonan harmonisoimiseksi kaiken maailmankaikkeudessa olevan elämän kanssa.

Vaikutus: Mahdollisimman voimakkaan paranormaalin keskittymisen avulla vahvistetaan tunnetta, tässä tapauksessa rakkauden tunnetta (rakkaus, harmonia, vetovoima), niin paljon, että se alkaa täyttää tietoisuutta, koko elimistöä ja johtaa yhtenäisiin kosmoenergeettisiin värähtelyihin.

Energiakehon sitoma kosminen energia alkaa tämän ansiosta resonoida, mikä tarkoittaa sitä, että maailmankaikkeuden energian kvantit saavat impulssin ja niiden ärsytystila vastaavasti vaihtuu toisenlaiseen. Jos tätä moduloitua maailmankaikkeuden energiaa säteillään otsachakran kautta, voi mikä tahansa elävä olento maailmankaikkeudessa ottaa vastaan siihen sisältyvän tiedon (tässä tapauksessa rakkauden tunteella hoettu mantra). Koska rakkaus on harmoniaa ja vetovoimaa, luodaan tällä harjoituksella vahva side itsen ja muun elämän välille.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 9.6 Toisten kuuntelemisen oppiminen

Tavoite: Harjoituksella opitaan olemaan kärsivällisiä suhteessa lähimmäisiin ja olemaan asettamatta itseä jatkuvasti muiden huomion keskipisteeksi.

Vaikutus: Kyky kuunnella toisia on kadonnut monelta ihmiseltä. Huomion keskipisteeksi on asetettu ”itse”, jolloin eristäydytään muista ihmisistä ja menetetään yhteydet heihin, usein jopa niin, ettei pystytyä enää olemaan tietoisia heidän kosmoenergeettisestä värähtelystään (yksi telepaattisten yhteyksien ja etäisyydeltä vaikuttamisen perusedellytyksistä). Toisten kuuntelemisen oppiminen on paras harjoitus itsekeskeisyydestä vapautumiseen, ihmissuhteiden lähentymiseen ja pääsyn löytämiseen muiden ihmisten luo – myös kosmoenergeettisellä tasolla.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 9.7 Toisten auttamisen oppiminen

Tavoite: Vapautuminen yliarvostetuista henkisistä ja materiaalisista omistushaluisista kuvitelmista, rakastamisen kyvyn kehittäminen.

Vaikutus: Autettaessa toisia vapaudutaan kohonneesta itsekeskeisyydestä. Tällä tavoin liitytään maallisiin tapahtumiin ja luodaan vahvoja yhteyksiä ympäröivän maailman kanssa.

Huomioita: Toisten auttamiseen tarvitaan enemmän aikaa kuin heidän kuuntelemiseensa. Ei pitäisi kieltäytyä auttamasta muita, sillä siitä voi saada erilaisia kokemuksia. Jollei löydetä aikaa auttaa muita tai jos torjutaan avunpyyntö tai sanaton pyyntö epämääräisellä tekosyyllä, ikään kuin ei olisi aikaa auttaa, tarkoittaa se, että asian ydintä ei ole ymmärretty ja näin tuhlataan aikaa ehkä johonkin ulkoisesti hyödylliseen, mutta loppujen lopuksi johonkin turhaan.

Ehkä seuraavan kerran ajateltaessa ajankäyttöä muistetaan ottaa toinen huomioon ja pitää mielessä pääasia (se on aina ihminen, joka tarvitsee apua!).

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta