Harjoitukset, Luku 21

Harjoitukset on jaettu kolmeen ryhmään:

  1. apuvälineiden käyttö ja psykologisten edellytysten luominen
  2. kaikkien voimien yhdistäminen yhden päämäärän - selvänäköisyyden saavuttamiseksi
  3. täydellisen passiivisuuden säilyttäminen kuvia ja tapahtumia katseltaessa.

 

 

Harjoitus 21.1 Lihasten tietoinen ohjaaminen.

Harjoituksen tavoite: Lihasten tietoinen hallinta edesauttaa onnistunutta ja tietoisesti tapahtuvaa mielen keskittymistä.

Harjoituksen tehtävä: Kehon hallinnan avulla voimme poistaa ympäristön häiritsevät ja haitalliset vaikutukset (äänet, olosuhteet), jotka vaikuttavat tietoiseen havaintokykyymme häiritsevästi. Tällöin oma tahtomme hallitsevana tahona voi välittömästi vaikuttaa älyymme ja kehoomme.

Harjoituksen kuvaus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 21.2 Keskittymisen syventäminen.

Harjoituksen tavoite: Syventää ja parantaa kykyämme keskittyä asioihin, joka on edellytyksenä siirtymiselle selvänäkemisen tilaan.

Harjoituksen tehtävä: Heiluri auttaa syventämään keskittymistä ja kehykset auttavat parantamaan määrätietoista tarkkavaisuutta ja ajatusten hallintaa.

Apuvälineet: Heiluri, valkoista pahvia (С6-arkki), johon punaisin kirjaimin kirjoitettu tavoiteominaisuus (esim.: keskittyminen, vaisto, selkeys, tietäminen, jne.), suitsuketarvikkeet (suitsuke, laventeli).

Harjoituksen kuvaus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 21.3 Selvänäköisyys kristallipallon avulla

Harjoituksen tavoite: Kristallipallo on keskittymisen kohde. Katsomalla sitä voimme kokea sisäistä tietoisuutta, löytää todellisuutemme uudet ulottuvuudet ja sfäärit sekä aistia ne visuaalisesti.

Harjoituksen tehtävä: Kaikki, mitä me näemme ja koemme, on jo voinut tapahtua monta vuotta taaksepäin, kuitenkin se voi myös tapahtua nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. On todettu, että katsominen kristallipallon läpi voi laajentaa ja syventää tietoisuuttamme.

Apuvälineet: Kristallipallo, pieni valo, suitsutustarvikkeet, (santelipuun kuorta, suitsuke), harjoitusistunnon pöytäkirja.

Harjoituksen kuvaus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 21.4 Havainnointi mustan peilin avulla

Harjoituksen tavoite: Visuaaliset havainnot menneen ajan, nykyajan ja tulevaisuuden tapahtumista, kohtauksista ja ihmisistä mustan peilin avulla, joka toimii keskittymisen objektina.

Tapahtuman kuvaus: Peilin musta pinta mahdollistaa kuvaannollisen selvänäkemisen. Valon fotonit eivät heijastu peilistä, sillä musta pinta imee valon itseensä.

Apuvälineet: Musta peili ja harjoitusistunnon pöytäkirja.

Harjoituksen kuvaus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 21.5 Eideettinen selvänäkö

Harjoituksen tavoite: Selvänäkeminen valveilla ja tajuissaan ollessa, ilman erikoisia apuvälineitä, esim. ilman keskittymisen objektia.

Harjoituksen tehtävä: Tällä kertaa harjoittelemme tietoista selvänäkemistä, sillä puolitiedostamattomassa tai hypnoottisessa tilassa voi menettää hallinnan ”näkemämme informaatioon”, minkä seurauksena hahmot vääristyvät.

Apuvälineet: Suitsukevälineet: malja, suitsukkeet (santeli, laventeli).

Esiharjoittelu: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 21.6 Retrokognitio valokuvasta

Harjoituksen tavoite: Tässä harjoituksessa käytetään läheisen ihmisen valokuvaa tavoitteena selvänäköisyyden harjoittelu ja sensitiivisen havainnointikyvyn vahvistaminen.

Harjoituksen tehtävä: Valokuvakokeen avulla sensitiivinen havainnointikykymme paranee. Harjoituksen aikana aktivoimme omaa kosmista energiamme ja poistamme aaltojen jarruttavan vaikutuksen vireystilassa olevaan tajuntaamme. Tämän ansiosta pääsemme havainnoijan asemaan ja pystymme vastaanottamaan sellaiset tapahtumat, asiat ja kohtaukset, jotka normaalisti ovat aistimme ulottumattomissa.

Harjoituksen kuvaus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 21.7 Retrokognitio todellisessa paikassa

Harjoituksen tavoite: Valitsemme kohteeksi konkreettisen paikan, linnan, temppelin tai kirkon. Menemme henkilökohtaisesti sinne, mihin haluamme tehdä elämysmatka ajassa. Sitä varten pyrimme pääsemään kohteemme kanssa henkilökohtaiseen sekä psyko-henkiseen kontaktiin, joka on ajasta ja tilasta riippumaton.

Harjoituksen tehtävä: Sisäisen kontaktin ansiosta näemme sisäisen näköaistin avulla hahmoja, ilmiöitä ja tapahtumia, jotka liittyvät kyseisen rakennuksen, linnan, temppelin tai kirkon lähi- tai kaukohistoriaan. Voimme tuntea empatiaa silloisia ihmisiä kohtaan asioissa, jotka liittyvät näihin ilmiöihin.

Harjoituksen kuvaus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 21.8 Psi- selvänäköisyystesti

Harjoituksen tavoite: Selvänäkökyvyn selvittäminen.

Apuvälineet: 5 Psi-testin korttia (yliaistillinen havainto), 2 taulukkoa, kevyt väliseinä, kokeen ohjaaja.

Tehtävä: Istumme ohjaajan vastapäätä, välissämme on sermi, joka estää meitä pääsemästä suoraan kontaktiin ohjaajan kanssa. Havaintokohteena toimivat alkuperäiset testikortit.

Testin kuvaus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 21.9 Psi- prekognitiotesti

Harjoituksen tavoite: Tämän testin avulla selvitämme kykyämme yhteen selvänäköisyyden lajista – prekognitioon.

Harjoituksen tehtävä: Prekognition avulla saamme varmistuksen, että meillä on selvänäkökykyä ja että pysymme aistimaan tulevat, tällä hetkellä vielä hyödyntämättömät tapahtumat.

Apuvälineet: 5 Psi-testin korttia, kevyt musta väliseinä, istunnon pöytäkirja ja kokeen ohjaaja.

Huomautukset: Istumajärjestys on ohjaajan vastapäätä, kuten harjoituksessa 21.8. Erona edelliseen harjoitukseen ohjaaja ei levitä kortteja itse, vaan odottaa, että me annamme siihen luvan.

Me keskitymme ohjaajan kortteihin ja itse ohjaajaan, ja kirjaamme ylös symbolikorteista saamamme havainnot. 

Etukäteen sovitun ajan päästä ohjaaja levittää korttinsa. Vertaamme omat merkinnät ohjaajan kortteihin. Mitä enemmän on yhtäläisyyksiä, sitä enemmän on osumia, ja sitä varmemmin voimme puhua ominaisuuksista, jotka vahvistavat kykyjämme selvänäköön sekä yliaistilliseen havainnointiin.

Testin kuvaus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta