Harjoitukset, Luku 19

Harjoitus 19.1 Psykometria näön avulla

Tavoite: Kun me pyydämme, eloton esine kertoo meille kaiken omasta historiasta elävien kuvien muodossa.

Vaikutuksia: Me esitämme mielessämme kysymyksen ja lähetämme sen diskreettitiedon muodossa spin-moduloitujen avaruusenergeettisten kvanttien avulla alaslaskevien hermoteiden ja meidän käsiemme kautta ko. esineelle aiheuttaen sille vastausten antamista. Esine (tietenkin, ei sanallisessa muodossa vaan todellisissa elävien kuvien muodossa (kuin elokuvissa)) vastaa meille vastaavalla tavalla eli spin-moduloitujen avaruusenergeettisten kvanttien muodossa.

Apuvälineet: Muutamia matkamuistoja viime lomalta (tai mitkä tahansa esineet, jotka olivat kotikäytössä riittävän pitkän aikaa).

Huomautuksia: Harjoituksessa ”7.7 Keskittyminen biosfääriin” me yritimme jo ratkaista ”elottoman” aineen suurimpia salaisuuksia. Vaikka vain intuitiivisesti, ilman toivoa ymmärtää konkreettisten ajatusten sisältöä, mutta kuitenkin menestyksekkäästi me saimme ensimmäisen hengellisen yhteyden meidän tulevaan psyko- ja telemetriseen keskustelupartneriin.

Tämän luennon harjoitukset perustuvat suoraan harjoituksessa 7.7 esitettyyn aineistoon, ja me varmasti onnistumme suorittamaan ne kaikki kuten mukaan luettu edessä oleva psykometrinen harjoitus.

Harjoituksen kulku: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 19.2 Psykometria useampien aistien avulla

Tavoite: Harjoituksen aikana saavutetaan psykometrisesti ei pelkästään esineiden muistojen kuvat vaan myös kaikki niihin liittyvät aistilliset vaikutukset, kuten äänet, hajut, lämpötilat, ilman kosteus jne.

Vaikutuksia: Me esitämme mielessämme kysymyksen ja lähetämme sen diskreettitiedon muodossa  spin-moduloitujen avaruusenergeettisten kvanttien avulla alaslaskevien hermoteiden ja meidän käsimme kautta ko. esineelle aiheuttaen sille vastausten antamista. Vastaus (vastaus annetaan todellisissa näkyvissä, kuultavissa ja aistittavissa muodoissa), saadaan meille vastaavalla tavalla eli spin-moduloitujen avaruusenergeettisten kvanttien muodossa meidän molempiin aivokuoriin.

Apuvälineet: Ne matkamuistot (tai esineet), joilta me jo kyselimme harjoituksen 19.1. mukaisesti.

Huomautuksia: Harjoitukset 7.8, 7.9, 7.11, 7.12 ja 7.13 opettivat meidät jo pelkästään mielikuvituksen avulla aiheuttamaan mielessämme äänteiden, hajujen, makujen ja muita reseptorisia aistimuksia, jotka joka suhteessa tuntuivat samalta kuin oikeiden tuntoaistien tuntemukset. Sen osaaminen on todella meille avuksi seuraavien kokeiden suorittamisessa.

Harjoituksen kulku: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 19.3 Psykometria

Tavoite: Niin kuin harjoituksissa 19.1 ja 19.2 me haluamme ”kiskoa” elottomalta esineeltä tämän historian. Tässä tapauksessa vaikeammilla ehdoilla, mikä antaa mahdollisuuden objektiivisesti kontrolloida vastaanotettujen vastausten sopivuutta realiteetin kanssa. Kyselymme kohde on meille kokonaan tuntematon ja vain harjoituksen jälkeen kohteen omistaja kertoo meille oliko saatu tieto totta vai ei.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 19.4 Telemetria

Tavoite: Minkä tahansa esineen pitää kertoa meille elävien kuvien tai pseudosensoristen aistimusten kautta, ollessansa meistä riittävän matkan päässä, kaikki omasta nykyisestä tilasta ja menneisyydestään.

Vaikutuksia: Kysymys, jota me mielessämme muotoilemme ja esitämme otsachakran kautta spin-moduloidussa avaruusenergeettisessä muodossa esineelle aiheuttaen sille vastausten antamista. Vastaanotettu meidän ”vastaanottoantennilla” eli kruunuchakralla spin-moduloitu vastaus käsitellään aivokuorissamme, jossa tieto ensin muuttuu neuronisiin herätteisiin ja sen jälkeen tällaisiin kuviin ja pseudosensorisiin vaikutelmiin, jotka me käsittelemme aivokuorissamme.

Harjoituksen kulku: .... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta