Harjoitukset, Luku 26

26.1 Millerin koe

Harjoituksen tavoite: Оrgaanisten typpiyhdisteiden ja aminohappojen muodostus epäorgaanisista alkuaineista mallintamalla muinaisen Maan ympäristö-olosuhteita. 

Harjoituksen tehtävä: Kiehuntakammiosta nouseva höyryn ja kaasun seos kulkee lämmitettävän ja mineraalinäytteitä sisältävän putken läpi ja se siirtyy reaktiokammioon, missä sähköpurkausten seurauksena syntyy abiogeenisia molekyylejä, jotka palaavat sen jälkeen takaisin kiehuntakammioon.
Kiehuntakammiossa molekyylit reagoivat mineraalien kanssa, ja 24 tunnin kuluttua reaktion seurauksena muodostuu keltaista nestettä, joka koostuu orgaanisista typpiyhdisteistä sekä glysiinin, glutamiinin ja asparagiinin aminohapoista.

Apuvälineet: Laitteen rakentamiseksi tarvitaan reaktiokammio, 2 volfraamielektrodia, 1 korkeajännitysmuuntaja, 1 lämmitettävä putki, jossa on lämmitysvastuksen muuntaja, kiehuntakammio, venttiili, lauhdutin ja letkuliitokset.
Kivilajijauhe sisältää nontroniittia, talkkia, vermikuliittia, natroliittia, filipsiittia, hohkakiveä, graniittia, liuskekiven kiillettä. Maapallon muinaiset meret ja alkuilmakehä koostuivat metaanista ja 5% ammoniakkiliuoksesta.

Laitteen puhdistamiseksi tarvitaan pesuainetta, typpihappoa, ammoniakkia ja deionisoitua vettä.

Kokeen kulku: Kun kaikki tarvittavat osat ja materiaalit ovat koossa, voidaan aloittaa laitteen kokoonpano (ks. kuva 5). (Jos tuntee Millerin kokeen, huomaa, että meidän laite on hieman modernisoitu. Millerin alkuperäisessä laitteessa kiehuntakammiossa olevat mineraalit olivat aina kosketuksessa veden kanssa, laitteessamme höyry-kaasuseos kulkee ensin elektrodien kautta lauhduttimeen, minkä jälkeen se kerätään välikammioon, jossa se nousee rajatasolle ja se ohjataan taas kiehuntakammioon. Kammion nestetaso laskee hitaasti, minkä jälkeen se nopeasti nousee ja peittää mineraalit. Tällä toiminnolla on pyritty saamaan samanlaisen efektin kuten merennousu ja

-lasku, joka luo paremmat edellytykset orgaanisen materian muodostumiselle). ...

 

 

26.2 Evoluutiomuisti

Harjoituksen tavoite: Saada ymmärtää enemmän ihmisen olemassaolon tarkoituksesta kehittyneimpänä olentona.

Harjoituksen tehtävä: Elämme mielikuvituksessamme kehityksen seitsemän vaihetta läpi kalasta humanoidiin, ja saamme siitä enemmän tietoa, kuin mikä tahansa uskomus meille tarjoaa. Tämän avulla vapaudumme monesta ennakkoluuloista ja alamme tiedostaa syvemmin oman olemassaolomme.

Harjoituksen kulku: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

26.3 Oman minäkuvan rakentaminen

Harjoituksen tavoite: Rakennamme mielessä omaa minäkuvaa pyrkien kehittämään ja parantamaan todellista omaa itseämme ja lähentämään uusi minäkuva todelliseen ”minään”.

Harjoituksen tehtävä: Mielikuvituksessamme pyydämme ihmisiä kertomaan mielipiteensä persoonastamme, ja pohdimme omaa elämäämme. Nämä toimet saavat alitajunnassamme olevat vankat käsityksemme itsestämme horjumaan, ja voimme kehittää uusi käsitys itsestämme, joka on lähempänä totuutta. Sen ansiosta identiteettimme muuttuu parempaan suuntaan, voimme varmuudella suunnata kaikki positiivinen energiamme tavoitteemme saavuttamiseen.

Harjoituksen kulku: Harjoitus tehdään omassa harjoitushuoneessa, varmistamme, että mikään ei häiritse harjoitustamme. Avaamme vaatteet, istumme selkä suorana tuoliin tai nojatuoliin, jossa on suora noja. Hengitämme syvään muutaman kerran, suljemme silmät ja siirrymme psi-tietoisuuden olotilaan....

 

 

26.4 Kirjaimet ja numerot

Harjoituksen tavoite: Saada oikea aivopuolisko toimimaan yhtä hyvin kuin vasen käyttämällä molempia aivopuoliskoja samanaikaisesti. Samalla parannetaan molempien puoliskoiden tietojenvaihtoa.

Harjoituksen tehtävä: Nostaa oikean aivopuoliskon aktiivisuutta antamalla sille samantasoisia tehtäviä kuten vasemmalle aivopuoliskolle. Myöhemmin molemmat puoliskot saadaan samalle kehitystasolle harjoitus 26.5:n avulla. Engrammien avulla vahvistetaan yhteys puoliskojen välillä.

Harjoituksen kulku: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

26.5 Aivojen harjoittaminen kuvien avulla

Harjoituksen tavoite: Harjoitusta aivojen oikealle puoliskolle sekä aivotoiminnan parantaminen aktivoimalla käyttämättömiä neuronirakenteita.

Harjoituksen tehtävä: Harjoituksen avulla stimuloidaan oikean puoliskon toimintaa vasemman puoliskon kaltaiseksi. Harjoittelun myötä aivoihin kertyy mielikuvia, joita käsitellään alitajunnassa. Tämän ansiosta mielikuvien muuttaminen todeksi käy nopeammin ja näin voimme nopeammin saavuttaa tavoitteitamme. Sivuvaikutuksena aivojen neuronirakenteen teho kasvaa, samalla kasvaa ajattelukykymme. 

Huomautettavaa ennen aloittamista: Tehdään harjoituksen kaikki kolme vaihetta heti peräkkäin. Jokaisen vaiheen lopussa hengitetään syvään muutaman kerran, sitten noustaan ja tehdään huoneessa muutama askel uskottelemalla itselleen, että tulemme joka askelella yhä pirteämmäksi ja että tietoisuutemme virkistyy koko ajan.

Vasta sen jälkeen siirrytään seuraavaan vaiheeseen.

Vaihe 1: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

26.6 Ryhmittely

Harjoituksen tavoite: Ryhmittämisen avulla harjoittaa omia kykyjä ja lahjoja sekä hyödyntää luovia ominaisuuksiamme täydellisesti.

Harjoituksen tehtävä: Ryhmittämällä me vahvistamme oikean aivopuoliskon toimintaa, kehitämme luovaa potentiaaliamme. Ideoiden ja konseptien assosiatiivisen yhdistämisen avulla (mielikuva-ajattelu) omaksumme uusia näkökantoja ja käsitteitä. Sisäisestä jäykkyydestä huolimatta opimme soveltamaan osaamistamme tehokkaammin ja löytämään ratkaisu joka ongelmalle.

Apuvälineet: Paperia, lyjykynä, pyyhekumi.

Harjoituksen kulku: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta