Harjoitukset, Luku 4

Koska luentomateriaalin teoreettinen osuus (katso www.parapsykologia.fi) ei aina mene yksiin harjoitusten kanssa, jotka ovat välttämättömiä jatkuvan henkisen kehityksen kannalta, kerrotaan tässä käytännön osuudessa esiteltyjen harjoitusten ajatus ja päämäärä.

Harjoitus 4.1 on apuharjoitus, jonka avulla nähdään selvästi jälkikuva ja vastavärit.

Harjoituksia 4.2 ja 4.3 tehdään päivittäin vuorotellen. Ne liittyvät harjoituksen 2.2 avulla saavutettuun tietoisuuden tasoon 2, minkä avulla fyysinen keho rentoutuu huomattavasti sekä samaistuu vapaaseen kosmisen energian värähtelyyn.

Rentoutumista ja värähtelyihin samaistumista, joita aina seuraa kohonnut kosmisen energian vastaanottokyky, vahvistetaan tämän luennon harjoituksilla. Tähän on varattu kaksi erilaista harjoitusta. Harjoituksen 4.2 Yleisesti tyynnyttävä harjoitus avulla herätämme juurichakran, otamme vastaan tämän energiakehon tärkeimmän vastaanottoelimen kautta suuren määrän vapaata kosmista energiaa, ohjaamme sen selkäydintä sekä Ida- ja Pingala-nadeja pitkin limbiseen järjestelmään ja sieltä kruunuchakraan, jonka läpi palautamme energian.

Vaikutus: limbinen järjestelmä, jossa tunteet, tuntemukset ja aggressiot syntyvät, rauhoittuu ja alkaa toimia harmonisesti. Siksi harjoituksen jälkeen tuntee olevansa voimissaan, onnellinen ja terve.

Harjoitus 4.3 Kosmisen energian vastaanotto (1) antaa mahdollisuuden ottaa vastaan suuren määrän vapaata kosmista energiaa hengityksen kautta. Vastoin kuin edellä kuvatussa harjoituksessa 4.2, jota teemme vuorotellen tämän harjoituksen kanssa, ei saatua kosmista energiaa lähetetä takaisin, vaan se ohjataan elämän energiana koko fyysiseen elimistöön.

Vihreiden puiden tai pilvien näkeminen tukee kosmisen energian vastaanottoa. Jos ei ole mahdollista tehdä harjoitusta ulkona tai avoimen ikkunan ääressä, josta on näkymä vihreyteen, riittää vihreä valaistus.

Harjoitus 4.4 Värillisen kuvion kuvittelu (1) liittyy päämääränsä puolesta harjoitukseen 3.3. Nyt kuitenkin yritetään synnyttää värillisiä kuvitelmia suoraan näkökenttään. Värillisten kuvien kuvitteleminen on välttämätöntä paranormaalille kehittymiselle kahdesta syystä:

  • Ensinnäkin, yksinkertaisiin ajatuskuviin verrattuna värilliset sisältävät enemmän informaatiota. Mitä enemmän informatiivista sisältöä ajatuskuvissa on, sitä tehokkaammin voidaan olla yhteydessä alitajunnan kanssa ja sitä onnistuneempia tulevat olemaan paranormaalit toimet ympäröivään maailmaan.
  • Toiseksi, värillisten kuvien kuvittelu harjoittaa eideettistä näköä, joka on yksi ilman apuvälineitä tilaan ja aikaan kohdistuvan selvänäön edellytyksistä. Eideettisen selvänäön aikana selvänäkökuvat syntyvät suoraan näkökenttään ilman keskittymisen apuna käytettäviä kiertoteitä, kuten peiliä, kristallipalloa tai myös silmää.

Seuraavalla luennolla, jolla puhutaan tarkasti yllämainituista keskittymisen apuvälineistä, jatkamme harjoituksia selvänäkökyvyn saavuttamiseksi.

 

 

Harjoitus 4.1 Jälkikuvan näkeminen

Tavoite: Silmällä on kyky muodostaa valohiukkasista tulevaa informaatiota vastaaviksi värihavainnoiksi. Lisäksi silmässä on korjausmekanismi, joka mukautuu omalla tavallaan, mikä on selvitetty tarkemmin kappaleessa ”Jälkikuvan väri”.

Vaikutus: Tappisolut tottuvat värisävyyn, jonka aallonpituuteen ne reagoivat. Värihavainnon intensiivisyys vähenee jatkuvasti. Huomataan, kuinka fyysisesti yksi ja sama väriärsytys synnyttää vuorotellen vaihtelevia väriaistimuksia. Kun jonkin ajan kuluttua katse viedään pois värilliseltä pinnalta, jota avoimin silmin katseltiin, valkoiselle pinnalle, syntyy jälkikuvan väri.

Apuvälineet: Värillinen paperi, jossa on mahdollisimman puhdas ja kirkas värisävy sekä valkoinen, samankokoinen paperi.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 4.2 Yleisesti tyynnyttävä harjoitus

Tavoite: Juurichakran aktivointi, limbisen järjestelmän yleinen rauhoittaminen ja harmonisointi, vastaanotetun kosmisen energian palauttaminen kruunuchakran kautta.

Vaikutus: Juurichakraa aktivoimalla otettu vapaa kosminen energia johdatetaan limbiseen järjestelmään, missä se stabiloi ja harmonisoi aivojen virtauksia. Tämän tuloksena tunteita, aggressiivisuutta ja tietoisuuden tuntemuksia ohjaavien hormonien kohonnut eritys laskee normaalitasolle. Tämän harjoituksen avulla voi myös vähentää stressiä, jännittyneisyyttä, aggressiivisuutta ja tunteiden myllerrystä.

Harjoituspaikka: Mieluiten ulkona taivasalla tai avoimen ikkunan äärellä, mistä näkyy vihreää. Jolleivät nämä ole mahdollisia, auttaa vihreä valaistus.

Valaistus: Vihreänvaaleansininen.

Valmistava harjoitus: Ennen varsinaista tyynnyttävää harjoitusta rentoudutaan harjoituksen 2.2 mukaisesti tietoisuuden tilaan 2. Korkeamman tietoisuuden tason saavuttaminen (normaaliin verrattuna) onnistuu luultavasti nopeasti.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 4.3 Maailmankaikkeuden energian vastaanotto 1

Tavoite: Vapaan kosmisen energian vastaanotto sisäänhengityksen kautta sekä sen ohjaaminen fyysiseen kehoon.

Vaikutus: Koska harjoitus tehdään tietoisuuden tasolla 2, pystytään vastaanottamaan suurempi määrä vapaata kosmista energiaa, kuin sellaisella harjoituksella, joka tehdään tavallisessa tietoisuuden tilassa. Suuntaa vastaanotettu energia uloshengityksen aikana fyysiseen kehoon elämän energian muodossa.

Harjoitus olisi hyvä tehdä ulkona tai avoimen ikkunan äärellä, mutta jollei tämä ole mahdollista, voi vihreä valo tukea kosmisen energian vastaanottoprosessia.

Valaistus: Jos harjoitus tehdään suljetussa huoneessa, auttaa vihreä valaistus.

Valmistava harjoitus: Harjoitus on hyvä tehdä lämpimänä vuodenaikana luonnossa. Sen voi myös tehdä avoimen ikkunan ääressä, ja näkymä niitylle tai metsään olisi toivottavaa. Jollei tämä ole mahdollista, esim. kaupungissa – tai on syksy tai talvi, tee harjoitus vihreässä valaistuksessa, muuten hämärässä huoneessa.

Ennen varsinaista harjoitusta, vaivu harjoituksen 2.2 mukaisesti tietoisuuden tasolle 2.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 4.4 Värillisen kuvion kuvittelu 1

Tavoite: Mielikuvitukseen perustuvan värillisen mielikuvan luominen.

Vaikutus: Eideettisen näön paraneminen, joka valmistelee selvänäkökykyyn.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta