Luku 7. Harmonisointi

Alkusanat

Käsiteltyämme parapsykologian psykologisia, fysiologisia ja fyysisiä perusteita sekä tutustuttuamme kaikkiin henkisiin ja teknisiin ”apuvälineisiin”, jotka tukevat paranormaalia kehitystä tai antavat mahdollisuuden toteuttaa tiettyjä ilmiöitä, voimme toden teolla käydä käytännön harjoituksiin itsemme kehittämiseksi. Kaikki on siis käsitelty luennon ensimmäisessä osassa, missä on myös esitetty harjoitukset. Kaikki ne palvelevat harmonisointia, mikä on kaiken paranormaalin kehityksen edellytys ja tae.

Tietenkin olemme aiemmin tehneet samankaltaisia harjoituksia saavuttaen hyviä tuloksia, mutta tietoisuuden ja alitajunnan, materiaalisen ja energiakehon, persoonan, ympäröivän maailman ja maailmankaikkeuden harmonisointiharjoitukset, joita tällä ja kahdella seuraavalla luennolla esitellään, vievät eteenpäin suurin askelin ja valmistavat saavuttamaan opiskelun päämäärän, joka on kosmoenergeettisen informaation vastaanottaminen ja paranormaali vaikuttaminen kehoon ja ympäröivään maailmaan.

Jo mainitun harmonisoinnin lisäksi opiskelemme luennolla 8 negatiivisten ja positiivisten planeettojen asemien merkitystä paranormaaliin työhön ja opettelemme laskemaan vastaavat ajalliset hetket.

Harmonisointi

”… Harjoituksien edetessä ja niitä työstäessä muuttuu todellakin toiseksi ihmiseksi. Yhtäkkiä alkaa nähdä kaikki uudessa valossa. Myös ystäväni ovat huomanneet tämän muutoksen minussa. Heidän kysyessään syytä tasapainoisuuteeni vastaan näyttämällä opinto-ohjelma luentoja…” (Michael T.)

”… Tämä kuulostaa luultavasti oudolta, mutta puolivuotisen kurssin ansiosta olen muuttunut täysin toiseksi ihmiseksi. Olen erittäin tyytyväinen parapsykologian kurssiin, jonka ansiosta elämäni, luonteeni ja ajatukseni elämästä ovat täysin muuttuneet parempaan suuntaan.” (Rolf H.)

”… Vaikka olen harjoitellut vasta luennolle 6 asti, olen muuttunut merkittävästi. Tunnen itseni itsevarmaksi ja harmoniseksi, yksinkertaisesti sanottuna, olen muuttunut toiseksi ihmiseksi; keskittyneemmäksi ja järjestelmällisemmäksi…” (Natale N.)

Samantapaiset kirjeet, joita saamme opiskelijoiltamme, ovat paras todiste siitä, että yleinen harmonisoituminen, joka on ratkaiseva tekijä paranormaalissa kehityksessä, on edennyt jo pitkälle. Harmoniahan tarkoittaa ”järjestystä” eli monien osien tuomista yhteen, järjestyksessä olevaan kokonaisuuteen. Kun puhutaan harmonisoinnista, tarkoitetaan seuraavaa:

-       tietoisuuden ja alitajunnan välisen ”kielen” ymmärtäminen siirtymällä sanallisesta ajattelusta kuvalliseen;

-       materiaalisen kehon värähtelyjen yhtenäistäminen energiakehon värähtelyjen kanssa;

-       chakrojen aktivoiminen ja niiden virittäminen kosmoenergeettiselle taajuudelle, jotta ne voivat toimia moduloitua maailmankaikkeuden energiaa vastaanottavana ja sitä lähettävänä instrumenttina;

-       kosmisten realiteettien täydellinen omaksuminen sekä yhtyminen kaiken olemassa olevan kanssa.

Tietoisuuden ja alitajunnan harmonia saavutetaan tietoisuutta laajentamalla ja oppimalla ajattelemaan kuvin sanojen sijaan, minkä seurauksena on mahdollista:

-       vaistojen ja tunteiden hallinta

-       positiivisempi suhtautuminen elämään

-       sisäinen sopeutumiskyky

-       kohonnut keskittymiskyky

-       välitön yhteys alitajuntaan

-       pääsy henkilön perintöohjelmaan

-       pääsy arkkityyppien luo

-       vapaan kosmisen energian vastaanotto ja luovutus

PARANORMAALI KEHITYS

Henkinen tila

Miten saavutetaan

Siihen johtavat harjoitukset

Harjoitusten psykologiset ja fysiologiset saavutukset

Harjoitusten paranormaalit saavutukset

Valvetila

Tietoisuuden laajentaminen

2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.3, 7.4, 7.5, 7.6

- tietoisuuden kapeuden kumoaminen
- tietoisuuden tilavuuden kasvaminen

- mielenrauha
- mielikuvitus
- eideettinen näkö

Valveuni

Tietoisuuden ja alitajunnan harmonisointi

3.2, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.3, 7.1, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14

- psyyken stabiloituminen
- tunteiden ja vaistojen hallinta

- vapaan maailmankaikkeuden energian vastaanotto ja luovutus
- menneiden elämien ja menneisyyden muistaminen
- pääsy arkkityyppien  luo
- ensimmäiset selvänäkökokemukset

Transsit

Materiaalisen kehon ja energiakehon harmonisointi

3.З, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.2

- vegetatiivisen järjestelmän stabiloituminen
- kehon toimintojen hallinta

- energiakehon irrottautuminen materiaalisesta kehosta

- henkinen itseparannus

Meditaatiot

Ihmisen ja biosfäärin harmonisointi

1.1, 2.2, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.2, 7.2, 7.3, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10

- näkökyvyn ja kuulon parantuminen

- intuitio

- itsetuntemus

- selvänäkö ajassa ja paikassa
- psykokineesi -levitaatio
- henkinen vaikuttaminen kasveihin
- radiestesia - teleportaatio

Kosminen tietoisuus

Ihmisen ja maailmankaikkeuden harmonisointi

2.3, 7.7

- kehon ja hengen täydellinen hallinta

- täydellinen yhtyminen kosmisten tapahtumien kanssa
- energiakehon vapaus

- toivotun vaikutuksen aikaansaaminen

Paranormaalin kehityksen myöhemmässä vaiheessa tietoisuus ja alitajunta pystyvät muistamaan entiset elämät, kun tällä hetkellä taas ne pystyvät harmonisoimaan molempia kehoja.

Edellisillä luennoilla tehdyt harjoitukset (ks. taulukko), jotka toimivat molempien tietoisuuden tasojen yhdistämiseksi, jatkuvat tällä luennolla seuraavasti:

Harjoitus 7.4 Väreihin keskittyminen 1

Harjoitus 7.5 Esineisiin keskittyminen

Harjoitus 7.6 Mielikuviin keskittyminen

Materiaalisen kehon ja energiakehon harmonisointi, mistä puhuttiin jo luennoilla 1 ja 3, mahdollistaa

 • chakrojen aktivoinnin
 • vapaan maailmankaikkeuden energian voimakkaamman vastaanoton ja luovutuksen
 • kosmisen energian muuttamisen elämän energiaksi materiaalisen kehon vegetatiivisen järjestelmän vakauttamiseksi.

Tähän mennessä opiskeltujen luentojen harjoituksilla saavutettu harmonisointi on valmistanut myöhemmässä vaiheessa opittavaan

 • materiaalisesta kehosta irrottautumiseen
 • materiaalisen kehon suoraan tahdonalaiseen kontrolliin ja siihen vaikuttamiseen (ja tämän myötä – henkiseen itseparannukseen).

Tällä luennolla vahvistetaan keskittymiskykyä, mielikuvitusta ja meditaatiota näillä harjoituksilla:
Harjoitus 7.1 Maailmankaikkeuden energian vastaanotto 2

Harjoitus 7.11 Tuntemuksiin keskittyminen

Harjoitus 7.12 Tuoksuun keskittyminen

Harjoitus 7.13 Makuun keskittyminen

Ollakseen tilassa, jossa voi saada informaatiota ympäröivästä maailmasta tai vaikuttaa siihen paranormaalisti, on ehdottomasti sopeuduttava sen ”värähtelyihin” (Kuten jo luennolta 6 tiedämme, aurinkokuntamme planeettojen sijainti voi joko hankaloittaa tai helpottaa sitä. Koska tieto vastaavista ajallisista hetkistä on erittäin tärkeää laajemmissa paranormaaleissa toimissa, harjoittelemme hetkien laskemista seuraavilla kahdella luennolla).

Ihmisten ja biosfäärin harmonisointi (biosfäärillä tarkoitetaan Maan ”asutettua” elämää) tarkoittaa värähtelyjemme yhtenäistämistä kaiken meitä ympäröivän elävän ja elottoman materian kanssa.

Kuten jo tiedämme luennolta 5, kaikki materia säteilee jatkuvasti joko moduloimatonta tai amplitudin mukaan moduloitua maailmankaikkeuden energiaa. Sen vastaanottaminen chakroilla (vrt. televisioantennit) ja sen informaatiosisällön arviointi on edellytys:

 • selvänäköisyydelle ajassa ja paikassa
 • telepaattiselle yhteydenpidolle ihmisten, kasvien ja eläinten kanssa
 • varvun ja heilurin käytölle (radiestesia).

Ollakseen itse kykeneväinen aktiivisesti vaikuttamaan paranormaalisti ihmisiin, eläimiin tai esineisiin on joka kerta virittäydyttävä niiden kosmoenergeettiselle värähtelylle tai taajuudelle. Tällainen maailmankaikkeuden energian moduloitujen impulssien säteily antaa mahdollisuuden menestyksekkäästi suorittaa:

 • hypnoosia ja henkistä vaikuttamista etäisyydeltä
 • psykokineesiä (telekineesiä)
 • henkistä parantamista etäisyydeltä
 • levitointia
 • materialisointia.

Olemme jo tehneet keskittymis-, mielikuvitus- ja meditaatioharjoituksia ymmärtääksemme ympäröivää maailmaa ja omaa sulautumistamme sen värähtelyihin, ja voimme todeta, että niistä aiheutuu yllämainittuja asioita ja lisäksi ne mahdollistavat:

 • oman psyyken ja persoonan paremman tuntemuksen
 • paremman intuition tilanteisiin ja henkilöihin nähden
 • kohonneen sosiaalisen vastaanottokyvyn
 • paremmat mahdollisuudet kuulla ja nähdä
 • paremman ajattelu- ja huomiokyvyn
 • kyvyn erottaa tärkein epäolennaisesta.

Ihmisen ja ympäröivän maailman välinen harmonisointi ei rajoitu pelkästään paranormaaliin alueeseen, vaan se liittää persoonamme voimakkaasti siihen, mitä ympärillämme tapahtuu. Toisin kuin idän joogassa ja meditaatiomenetelmissä, joissa niitä harjoittava etääntyy yhteisöstä ja ulkomaailmasta omaan tietoisuuteensa, me tulemme kasvavassa määrin liittymään globaaleihin maallisiin prosesseihin, biosfäärin mekanismeihin.

Tämä on hyvä jo siksi, että olemme erottamaton osa yhteisöä, tärkeä osa Maan elämää ja jopa kosmisen tietoisuuden ilmentymä: loppujen lopuksihan olemme kosmista materiaa, jolla on tietoisuus ja sen myötä olemme saaneet tehtävän ottaa oma paikkamme valtavassa ja suurenmoisessa kosmisessa prosessissa – evoluutiossa.

Emme voi, emmekä halua välttää tätä tehtävää, ja siksi teemme seuraavat harjoitukset, jotka lisäävät integroitumistamme globaaleihin prosesseihin:

Harjoitus 7.2 Maailmankaikkeuden energian vastaanotto 3

Harjoitus 7.3 Maailmankaikkeuden energian luovuttaminen

Harjoitus 7.7 Biosfääriin keskittyminen

Harjoitus 7.8 Kuuloon keskittyminen 1

Harjoitus 7.9 Kuuloon keskittyminen 2

Harjoitus 7.10 Visuaalis-akustinen meditaatio

Ihmisen henkisen kehityksen lakipisteenä on ”kosmisen tietoisuuden” tavoittaminen.

Tässä tietoisuuden laajenemisen korkeimmassa tasossa vallitsee täydellinen harmonia ihmisen ja maailmankaikkeuden välillä. Materiaalisen kehon vankeudesta ja ajan ja tilan kahleista vapautunut ihmisen henki saa vapauden, jollaisen vain voi itselleen kuvitella:

 • energiakeho voi vapaasti ja riippumattomasti hakeutua mihin tahansa maailmankaikkeuden kolkkaan
 • voi vastaanottaa kaikkea maasta ja maailmankaikkeuden lähteistä tulevaa informaatiota
 • voi vaikuttaa haluamallaan tavalla ympäröivään maailmaan.

Harjoitukset 2.3 ja 7.7 ovat ensimmäinen askel tähän ihmisen korkeimman vapauden muotoon.