Harjoitukset, Luku 18

Harjoitus 18.1 Sijainnin määritteleminen heilurin avulla

Tavoite: Kadotettujen ihmisten tai muiden elävien olentojen, hukassaolevien esineiden, arkeologisten hautojen tai raaka-ainekenttien sekä sairaiden elinten tilan tai maantieteellisen sijainnin määrittäminen suunnan näyttävän heilurin heiluttamisen avulla valokuvan tai alueen kartan yläpuolella.

Vaikutuksia: Meidän alitajuntamme vastaanottaa jatkuvasti ympäristön avaruusenergeettista tietoa vaihtelevista lähteistä, mikä sinänsä jää meille tiedostamattomaksi. Tähän tietoon kuuluu myös informaatio niistä ihmisistä ja esineistä, joiden nykyisestä sijainnista me haluaisimme saada tietoa.

Ollessamme PSI-tajunnan tilassa me voimme esittää mielessämme meidän alitajunnallemme sopivat käskyt, että pystytään ”suuntimaan” nämä avaruusenergeettiset säteilyt lähtökohtiensa mukaisesti ja sen jälkeen osoittamaan kädessä pitämän heilurin heilumisen avulla valokuvassa tai kartassa niiden lukemat (heilurin näytäessä suunnan mukaisesti).

Apuvälineet: Pöytäheiluri, lyijykynä sekä valokuva tai kartta, joka esittää tilan tai maantieteelliset olosuhteet, joissa etsittävä kohde on tällä hetkellä (kohteen valokuva voi olla myös mietiskelymme mallina).

Huomautukset: Paikan määrittelyssä toimitaan eteenpäin harjoituksen 18.2.mukaisesti. Ollessamme PSI-tajunnan tilassa me esitämme mielessämme kysymyksemme, pitäen samalla kädessämme heilurin niin, kuin se on esitetty kuvassa 16...

Kartografisen ruudun menetelmä: ...

Koordinaattinen menetelmä: ...

Triangulaation menetelmä: ...

Jäljittämisen menetelmä: ...

 

 

Harjoitus 18.2 Heilurin käyttö maastossa

Tavoite: Maan alla olevien paikkojen tarkan maantieteellisen sijainnin määritelmä käyttämällä heiluria ko. alueella paikan päällä.

Vaikutuksia: Meidän alitajuntaamme ympäröivältä maailmalta jatkuvasti saapuva avaruusenergeettinen tieto pystyy antamaan meille kuvitelman näkymättömästä, PSI-tajunnan tilan tai heilurin heilumisen ohjelman kautta. On erittäin helppoa saavuttaa tieto työskentelemällä heilurin kanssa paikan päällä, siitä syystä, että me olemme silloin huomattavasti lähempänä etsittäviä kohteita, verrattuna kartan kanssa työskentelyyn: tietty asia, että kosmisen energian säteilyn teho, niin kuin minkä tahansa toisenlaisenkin säteilyn teho, pienenee toisessa potenssissa välimatkaan!

Apuvälineet: On itsestään selvää, että me voimme itse valmistaa kaikki tarvittavat apuvälineet tai käyttämään niitä välineitä, jotka meillä on jo ollut ennen. Työskentelyyn paikan päällä tarvitaan heiluri, rullamitta (20 m pituinen), kokoonpantava viivoitin (2 m pituinen), kolmekulmainen mittaviivoitin (mittasuhteet 1 : 20, 25, 50, 75, 100 ja 125), neljä merkkipaalua, rajalipukkeita, muovinen nauha (500 м pituinen) ja kompassi.

Huomautuksia: Historialliset kirjoitukset, matkailijoiden muistelmat tms. kirjalliset asiakirjat usein antavat meille konkreettisia vihjeitä kadonneiden aarteiden tai arkeologisten paikkojen sijaintiin, geologiset tutkimukset osoittavat alueisiin, josta voi löytyä raaka-aineita tai pohjavettä. Tapauksessa, kun meillä tällainen tieto on jo olemassa, me voimme lähteä suoraan paikan päälle etsintöjemme suorittamiseksi ja työskennellä siellä heilurin kanssa alla olevan menetelmän mukaisesti tai käyttämällä jotakin menetelmiä esitettynä harjoituksessa 18.1 (pöydän ääressä kuvan avulla työskentelyn asemesta me voimme suorittaa etsintöjä suoraan paikan päällä) suorittaaksemme tärkeän sijainnin määrittelyn.

Silloin kun me etsimme ilman mitään vihjeitä epämääräisesti (esim.haluamme löytää jostain maailmasta kauan sitten kadonnutta aarretta, jonkun raaka-ainekentän tai jotkut rauniot) meidän pitää ensiksi karkeasti määrittää mahdollisen etsintäpaikan kartan tai valokuvan avulla(ilmasta tehdyn kuvan avulla) niin kuin esitetään harjoituksessa 18.1 (kts. kuva 21/1) ...

Reagointihetkeen perustuva menetelmä: ...

 

 

Harjoitus 18.3 Koon ja määrän selvittäminen heilurin avulla

Tavoite: Suuruuksien ja mittayksiköiden määrittely heilurin avulla saatujen lukemien avulla.

Vaikutuksia: Etsittävältä kohteelta lähtevän kosmisen energian säteilyn taajuus, laajuus ja teho voi kertoa meille ei pelkästään kohteen sijainnista ja aineellisesta ominaisuudesta, mutta myöskin sen suuruudesta ja fyysisistä luonteista (sähkölatauksesta, magneettisen kentän voimakkuudesta jms.)

Valitettavasti, emme vielä voi omaksua tätä tietoa pelkästään hengen kautta, meidän heilurimme auttaa meitä tässä asiassa ”osoittimen” roolissa edelleen: vastaanotettu tieto aktivoi automaattisesti sopivan liikkeen ohjelman heti kun löytyy vastaus.

Apuvälineet: Pöytäheiluri, kynä, paperi.

Menetelmä: ...

 

 

Harjoitus 18.4 Heilurin käyttö lääketieteellisissä tarkoituksissa

Tavoite: Sairaiden elinten paikantaminen ja sairauksien diagnostiikka käyttämällä heiluria koodaustaulukkojen yllä.

Vaikutuksia: Potilaasta lähtevä avaruusenergeettinen säteily sallii meille tutkia missä elimissä on sairauksesta johtuvat muutokset. Sairauksien koodaustaulukon avulla me aluksi etsimme mikä elin on sairas ja sitten käyttämällä diagnostiikan koodaustaulukkoa etsimme sairauden nimen.

Ohjesääntö: Lääkinnässä käytettävän heilurin edellytysten pitää täyttää alla mainitut ohjeet , jos me haluamme tehdä sen tyyppiset työt! Ja ennen lääkkeen käyttöä konsultoi lääkärin kanssa!

Apuvälineet: Pöytäheiluri, sairauksien  koodaustaulukko, diagnostiikan koodaustaulukko, mahdollisesti valokuva potilaasta.

Harjoituksen kulku: ...

 

 

Harjoitus 18.5 Haarukkavarvun käyttö

Tavoite: Maanalaisten struktuurien tarkan sijainnin paikantaminen ja maan päällä olevien kohteiden PSI-kentän mittaus käyttämällä taikavarpua.

Vaikutuksia: Etsittävän kohteen säteilystä ja meidän tiedostamatta vastaanottamien chakrojen kautta (pääasiallisesti kruunuchakran kautta) saatu avaruusenergeettinen tieto aiheuttaa psykokineettisen impulssin, joka aktivoi taikavarpua käsissämme siten, että se reagoi kohteen läheisyyteen.

Maan päällä olevan esineen PSI-kentän mittaus suoritetaan tuomalla taikavarvun sen läheisyyteen ja varvun yläosa alkaa hitaasti nousemaan ohjelman mukaisesti ylös kunnes se näyttää pystysuorassa kentän rajan.

Apuvälineet: Taikavarpu, puinen tai teräksinen, tarvittaessa myös ne apuvälineet, joista oli puhe harjoituksessa 18.2.

Reagointihetkien jäljittely: Sen jälkeen, kun me alueellisesti jäljittelimme maanalaisia kohteita käyttämällä hyväksi harjoituksen 18.2 ohjeita, ja jaoimme alueen kartografisiin ruutuihin ja siirrymme paikan päälle kulmapisteen kohdalle pitäen taikavarpua käsissämme ...

PSI-kenttien mittaus: Asetumme taikavarpua pitäen käsissämme noin metrin etäisyydellä siitä kohteesta, jonka PSI-kentän me haluamme tietää ...

 

 

Harjoitus 18.6 Kulmavarvun käyttö

Tavoite: Maanalaisten struktuurien tarkan sijainnin ja rajojen paikantaminen sekä maan päällä olevien kohteiden jäljittäminen käyttämällä kulmavarpua.

Vaikutuksia: Etsittävän kohteen säteilystä ja meidän tiedostamatta vastaanottamien chakrojen kautta (pääasiallisesti kruunuchakran kautta) saatu avaruusenergeettinen tieto aiheuttaa psykokineettisen impulssin, joka aktivoi kulmavarpua käsissämme siten, että se reagoi kohteen läheisyyteen. Riippuen suggestoidun ohjelman laadusta varvun kulmat menevät ristiin tietyssä suunnassa ja näyttävät etsittävän pisteen sijainnin tai etsintäalueen sijainnin suunnan.

Apuvälineet:  2 kulmamuotoista kulmavarpua, ja tarvittaessa myös välineet, jotka esitetään harjoituksessa 18.2.

Reagointihetken menetelmä: Maanalaisten kohteiden ja struktuurien rajojen löytämiseksi me ...