Harjoitukset, Luku 14

Harjoitus 14.1 Värillisen kuvion kuvittelu 2

Tavoite: Kaksivärisen mielikuvan luominen ja sen vahvistaminen.

Vaikutus: Jatkaen harjoitusta 4.4 halutaan parantaa eideettisen näön kykyä niin, että näkökeskukseen synnytetään yhden värin sijaan yhtäaikaisesti kaksi väriä.

Tätä ei kannata aliarvioida, sillä näin pystytään parantamaan hermotoimintojen laatua: yliaistillisen informaation vastaanoton aikana meihin tulevan informaation määrä on niin suuri, että ”normaalilla” ajatusprosessilla sitä ei pystytä käsittelemään.

Huomioita: Jos tuntuu, että on hankalaa tuottaa kaksivärinen ajatus tai kuva, kannattaa tehdä muutaman kerran harjoitus 4.1, jolloin tämän harjoituksen on mahdollista onnistua paremmin.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 14.2 Värillisen kuvion kuvittelu 3

Tavoite: Muiden spektrin värien kuvittelu ja niiden häivyttäminen vuoronperään.

Vaikutus: Kuten edellisessä harjoituksessakin, halutaan stabilisoida informaatiota käsittelevät hermojärjestelmät sekä parantaa eideettisen näön kykyä.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 14.3 Väreihin keskittyminen 2

Tavoite: Kuten harjoituksessa 7.4, halutaan valittua väriä kehittää eläväksi ja kirkkaaksi kuvaksi (tosin tällä kertaa ei käytetä konkreettista värin mallia).

Vaikutus: Eideettisen kuvan luominen vaatii monien erilaisten elementtien läsnäoloa eli on vedettävä puoleensa suuri määrä erilaista informaatiota. Tässä harjoituksessa harjoitellaan mielikuvituskyvyn lisäksi informaatiota käsittelevien hermorakenteiden laadun parantamista, erityisesti näkökeskuksen.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 14.4 Näön kuvittelu

Tavoite: Mielikuvan luominen ja sitä seuraava tila, jossa oikeaa kuvaa ”ei vastaanoteta”.

Vaikutus: Jo opittu eideettisen kuvan muodostaminen kohottaa mielikuvituskykyä. Tämän harjoituksen avulla siirrytään vielä pidemmälle eli ”ei haluta aistia” silmien näköreseptorien havaitsemaa kuvaa. Vaimennetaan siis tietoisesti näköhermon kautta näkökeskukseen tulevia hermoimpulsseja ja päästään hallitsemaan täysin näitä toimintarakenteita ja lisätään niiden tehokkuutta.

Apuväline: Keskittymisen kohde: musta tähti valkoisella taustalla.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 14.5 Kuulon kuvittelu

Tavoite: Harjoituksen ensimmäisessä vaiheessa opetellaan kuulemaan olemattomia kellon lyöntejä, joita ei oikeasti kuulu. Toisessa vaiheessa yritetään olla kuulematta todellisia kellon lyöntejä.

Vaikutus: Harjoituksen molempien vaiheiden avulla opitaan täysin hallitsemaan akustisten ärsykkeiden käsittelyyn osallistuvia hermorakenteita. Huomattava sivuvaikutus on niiden tehokkuuden kasvaminen.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 14.6 Sensorinen kuvittelu

Tavoite: Harjoituksen ensimmäisessä vaiheessa aiheutetaan sensorinen aistimus ilman fyysistä lähdettä. Toisessa vaiheessa jätetään huomiotta oikea kipua tuottava signaali niin, että se ei enää tunkeudu tietoisuuteen.

Vaikutus: Harjoituksen ensimmäisessä vaiheessa (kuten harjoituksessa 7.11) matkitaan tietoisesti aivojen hermorakenteissa signaaleja, jotka vastaavat niitä signaaleja, jotka normaalisti kuljettavat informaatiota kehon tilasta elimistön reseptoreilta. Näin kohotetaan huomattavasti aivojen kykyä vastaanottaa ja käsitellä informaatiota sekä pystytään hallitsemaan tähän toimintaan osallistuvia aivokuoren ja aivokuorenalaisia rakenteita.

Sen jälkeen harjoitellaan olemaan huomioimatta sensorisia tuntemuksia, mitä on jo harjoiteltukin ja luultavasti hallitaankin jo melko hyvin.

Huomioita: Koska tämä harjoitus on iso askel yliaistillisessa vastaanottamisessa, ei saa aliarvioida sen merkitystä edes silloin, jos ajattelet jo hallitsevasi sensorisen tai tuntoon perustuvan kuvittelun.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 14.7 Tuoksun kuvittelu

Tavoite: Olemassa olemattomien tuoksumolekyylien näennäissensorinen aistiminen ja todellisten tuoksujen aistimatta jättäminen.

Vaikutus: Harjoituksen ensimmäisessä vaiheessa aiheutetut vaikutukset ovat täysin samat kuin harjoituksessa 7.12 ja lisäksi ne herkistävät hajuaistin rakennetta.

Negatiivisen tuoksun kuvittelun avulla parannetaan tähän liittyvän aivojen alueen hallintaa.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 14.8 Maun kuvittelu

Tavoite: Harjoituksen kahdessa vaiheessa tuodaan ensin tietoisuuteen makuaistimus, joka ei ole todellisesta lähteestä (todellista makuaistimusta ei ole), ja sitten jätetään huomioimatta oikea mausteen maku kielellä.

Vaikutus: Jo harjoituksessa 7.13 saavutettujen vaikutusten ohella tämä harjoitus johtaa ärsytystä käsittelevien, makuaistimuksista vastaavien rakenteiden herkistymiseen ja mahdollistaa niiden täydellisen hallinnan.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 14.9 Todellisuuden kuvittelu

Tavoite: Harjoituksen viidessä vaiheessa luodaan kuviteltu, täysin ”henkinen todellisuus”: pala maailmaa, joka ei ole vain todellisuuden kopio, vaan on kuitenkin sen verran realistinen, että tunnet sen itsessäsi, kuten minkä tahansa todellisen ympäristön.

Vaikutus: Harjoitus on merkittävissä määrin ”loma” arjesta (on mahdollista milloin tahansa ja ilmaiseksi), mutta avaa uusia näkymiä:

”Tavallisesti” ympäristöä aistitaan niiden hermosignaaleiden avulla, jotka tulevat niitä vastaavista aivokuoren ja aivokuorenalaisista käsittelykeskuksista. Muodostaen tietoisuudessa itsesuggestion avulla identtisiä hermosignaaleja ja lähettäen niitä näennäissensorisena tietona käsittelykeskuksiin annetaan ”henkisen maailman” syntyä itsessä, aivan kuin ”todellinen maailma”.

Näin aiheutettu hermorakenteiden herkistäminen tekee ne erityisen vastaanottavaisiksi vähäenergisille maailmankaikkeuden energian hiukkasille, jotka tuovat meille sitä informaatiota, joka on yliaistillisen havaitsemisen ydin.

Eli mitä paremmin onnistut herättämään kuvitelmia itsessäsi, sitä ilmaisukykyisemmäksi yliaistillinen havaitsemisesi muuttuu.

Huomioita: Tee kaikki harjoituksen vaiheet peräkkäin. Jos alussa tai jonain harjoituskertana jokin vaihe ei onnistu, on harjoitus keskeytettävä. Aloita seuraavana päivänä taas ensimmäisestä vaiheesta.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta