Harjoitukset, Luku 5

Harjoitus 5.1 Chakranäkö 1

Tavoite: Käden visuaalinen näkeminen sydänchakran kautta.

Vaikutus: Sydänchakra viritetään rekisteröimään käden säteilemät maailmankaikkeuden energian kvantit. Impulssit tulevat nadi-järjestelmää pitkin aivorunkoon, missä ne muuttuvat hermovirroiksi. Virrat kulkeutuvat aivokuoren näkökeskuksiin, missä syntyy optisen näkemisen aistimus.

Apuvälineet: Musta liina silmille, apulainen.

Huomioita: Harjoitus koostuu neljästä vaiheesta, jotka tehdään peräkkäin. Seuraavaan vaiheeseen voi siirtyä, kun edellinen vaihe on onnistunut niin hyvin, että käden pystyy ”näkemään”.

Valmistava harjoitus: Istu mukavasti tuolilla, peitä silmät mustalla liinalla ja vaivu tietoisuuden tilaan 3.

Harjoituksen 1. vaihe: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 5.2 Chakranäkö 2

Tavoite: Minkä tahansa esineen havainnointi sydänchakran kautta. Kuten harjoituksessa 5.1, myös tässä havaitaan aktivoidun sydänchakran kautta kosmoenergeettistä informaatiota, joka muodostuu visuaaliseksi kuvaksi näkökeskuksessa.

Apuvälineet: Musta liina silmille, erilaisia esineitä, apulainen.

Huomioita: Aloita tämä harjoitus vasta, kun harjoituksen 5.1 vaihe 4 on onnistunut täysin muutaman kerran.

Harjoituksen 1. vaihe: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 5.3 Pistenäkö 1

Tavoite: Paranormaali keskittyminen verkkokalvon tarkan näön pisteeseen ja sen herkistäminen vastaanottamaan maailmankaikkeuden energian kvantteja. Sauva- ja tappisolujen tahdonalainen ”sammuttaminen” muulta verkkokalvolta.

Vaikutukset: Fotonit pääsevät keskittymislasien pienen aukon läpi verkkokalvolle vain tarkan näön pisteeseen, jonka alueella optinen kuva on kaikkein tarkin. Näin ollen ajan myötä opimme katsomaan vain tarkan näön pisteen tappisolujen avulla, jotka ovat ainoita, jotka voivat ottaa vastaan maailmankaikkeuden energiaa ollessamme korkeammissa tietoisuuden tiloissa. Peilinäössä keskittymistä tarkan näön pisteeseen tarvitaan ehdottomasti, sillä muu verkkokalvo jää myös korkeammissa tietoisuuden tiloissa ”sokeaksi” maailmankaikkeuden energian säteilylle, ja jos maailmankaikkeudesta tulevia kvantteja ei tarkkailla ainoastaan tarkan näön pisteellä, jää kuva sumeaksi.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 5.4 Pistenäkö 2

Tavoite: Kuten harjoituksessa 5.3.

Vaikutus: Kuten harjoituksessa 5.3.

Apuvälineet: Keskittymislasit.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 5.5 Maailmankaikkeuden energian vastaanotto 2

Tavoite: Litteästä peilistä heijastuvan maailmankaikkeuden energian vastaanotto koko elimistön vahvistamiseksi.

Vaikutus: Litteän peilin Psi-kenttä heijastaa sekä energiakehostamme säteilevää että ympäröivästä maailmasta tulevaa maailmankaikkeuden vapaata energiaa. Voit helposti ottaa sitä vastaan ollessasi tietoisuuden tasolla 2 ja näin saada lisälatauksen elämänenergiaa.

Apuväline: Seinäpeili.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 5.6 Ajatusten projisointi

Tavoite: Ajatusten lähettäminen otsachakran kautta sekä tasaisesta peilistä heijastuneiden kosmoenergeettisten kuvainformaatioiden visuaalinen havaitseminen tarkan näön pisteen avulla.

Vaikutus: Keskity tietoisuuden tasolla 2 lähettämään jo aiemmin tietoisuudessa syntyneitä ajatuksia. Nämä moduloidut kosmoenergeettiset kuvainformaatiot heijastuvat litteän peilin Psi-kentästä tarkan näön pisteeseen verkkokalvolle, missä ne muuntuvat ärsykevirroiksi aiheuttaen visuaalisen kuvan näkökeskuksessa.

Apuväline: Litteä peili.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta