Harjoitukset, Luku 16

Harjoitus 16.1 Otsachakran aktivointi

Tavoite: Otsachakran herkistäminen, jotta voidaan tehokkaammin lähettää amplitudin mukaan moduloituja kosmoenergeettisiä ajatuksia.

Vaikutus: Otsachakra on kaiken amplitudin mukaan moduloidun maailmankaikkeuden energian säteilyn ”lähetysantenni”. Sen toimintakykyä voi parantaa harjoittamalla ja herkistämällä sitä jatkuvasti niin paljon, että ajatukset saavat lähetettäessä riittävän impulssin pystyäkseen tunkeutumaan myös sellaisen henkilön kruunuchakran läpi, joka ei ole saanut parapsykologista koulutusta ja jonka kruunuchakra ei siis ole aktiivinen ja jonka otsalohkon ja nadin yhteys on heikko.

Harjoituksen ensimmäisessä vaiheessa annetaan suuren määrän maailmankaikkeuden energiaa virrata otsachakraan, millä sitä valmistellaan tämänkertaiseen tehtävään. Seuraavassa vaiheessa tehtävä kosmoenergeettisen mallin vuoroittainen lähetys laajentaa ja vahvistaa nadin ja tietoisuuden sekä nadin ja otsachakran välistä yhteyttä, minkä ansiosta on mahdollista lähettää milloin tahansa sisältöä vahvoilla impulsseilla.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 16.2 Vaikuttaminen yleisesti etäisyydeltä

Tavoite: Telepaattisesti lähetettyjen suggestiotietojen avulla halutaan vaikuttaa positiivisesti ympärillä oleviin ihmisiin.

Vaikutus: Sillä, että annetaan telepaattista suggestiota sekä lähellä että kaukana oleville ihmisille, muutetaan heidän sisintään parempaan päin ja samalla heidän käyttäytymistään.

Jo lyhyen ajan kuluessa voidaan todeta, että henkilöiden välinen tunnelma ympärillämme on tullut vapautuneeksi ja paremmaksi: kaikki ovat tulleet huomaavaisemmaksi ja ystävällisemmäksi sekä avoimemmaksi ja ajattelevaisemmaksi toisiaan kohtaan, he ovat valmiita auttamaan ja iloisempia.

Se, että kaikki elävät paremmin sovussa keskenään, on voitto sinulle ja sysäys siihen, että teet tätä harjoitusta niin usein (ja intensiivisesti) kuin vain on mahdollista.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 16.3 Parantaminen etäisyydeltä

Tavoite: Parantavan suggestion antaminen telepaattisesti.

Vaikutus: Otsachakran kautta säteilemäsi suggestiokäskyt (samoja, joita käytetään suggestiossa ja itsesuggestiossa) saavuttavat parannettavan ”vastaanottajan” kruunuchakran ja vastaavien nadien kautta ne aivokuorenalaiset alueet, joihin vaikutus kohdistuu, eli ne alueet joiden halutaan toimivan paremmin. Hermoärsykkeiden bioenergeettisen vuorovaikutuksen ansiosta käskyt vaikuttavat siellä vegetatiivisiin ja sisäerityksen ohjausmekanismeihin siten, miten se tapahtuisi suggestiossa tai itsesuggestiossakin.

Apuväline: Parannettavan valokuva, mikäli mahdollista.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 16.4 Yksilöllinen vaikuttaminen etäisyydeltä

Tavoite: Toiminnan aiheuttavien ajatusten, kuvien, kuvitelmien tai impulssien telepaattinen lähetys.

Vaikutus: Otsachakran kautta säteilemäsi ajatukset, mielikuvat tai toimintaimpulssit, jotka on luotu tietoisuudessa mielikuvituksen avulla, tunkeutuvat matkalla kruunuchakran ja nadin läpi ”vastaanottajan” otsalohkoon, missä ne muodostavat bioenergeettisen vuorovaikutuksen tuloksena hermoärsykkeitä. Itse ”vastaanottaja” ei tiedosta tätä. Hän pitää tietoisuuteensa ilmestyneitä ajatuksia, mielikuvia tai impulsseja oman hermotoimintansa tuotteina. Näin ollen hän on siis vapaaehtoisesti marionettisi.

Apuväline: Kohteen valokuva, mikäli mahdollista.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 16.5 Telepatia ihmisten kanssa

Tavoite: Kaksisuuntaisen telepaattisen kanssakäymisen keinoin halutaan päästä keskustelemaan kaukana olevan keskustelukumppanin kanssa.

Vaikutus: Jos keskustelukumppani ei ole parapsykologi, lähetä oma osuutesi keskustelusta muotoillen sen ajatuksissasi ja säteillen sen otsachakrasi kautta päämäärään. Keskustelukumppanin osuuden aistit ottaen vastaan hänen ajatusimpulssejaan kruunuchakrasi kautta ja ohjaten ne tietoisuuteen.

Jos keskustelukumppani on parapsykologi, menee oma osuus keskustelusta edellä kuvatusti. Muuten tapahtuu vain vastaanotto: keskustelukumppanin lähetyksessä on tarpeeksi voimakas impulssi, että se pystyy tulemaan tietoisuuteesi ilman omaa osallistumista.

Apuväline: Keskustelukumppanin valokuva, mikäli mahdollista ja tarpeellista.

Telepatia parapsykologien välillä: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 16.6 Telepatia eläinten kanssa

Tavoite: Kaksisuuntaisen telepaattisen kanssakäymisen keinoin halutaan päästä keskustelemaan eläimen kanssa.

Vaikutus: Koska ei voida tietää, onko (ja jos on, niin missä määrin) eläinkumppanilla omia telepaattisia kykyjä, projisoidaan oma keskusteluosuus oman otsachakran kautta suoraan eläimen tietoisuuteen. Eläimen keskusteluosuus ymmärretään lukemalla sen ajatuksia ottaen vastaan sen kosmoenergeettisiä ajatusimpulsseja ja ohjaten ne oman kruunuchakran kautta tietoisuuteen, jossa ne muunnetaan.

Apuväline: Mikä tahansa eläin, mutta suositellaan sellaista eläintä, jonka kanssa sinulla (tai toisella ihmisellä) jo on tiivis kontakti.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 16.7 Kasveihin vaikuttaminen etäisyydeltä

Tavoite: Harjoituksen ensimmäisessä vaiheessa halutaan telepaattisesti aiheuttaa peruuttamattomia muutoksia siemeniin ja niistä kasvaviin versoihin. Toisessa vaiheessa aiheutetaan peruuntuvia modulaatioita jo kasvaneisiin kasveihin.

Vaikutus: Kasvien elintoimintoja ohjaa pääasiallisesti imeytyneiden fotonien informaatiosisältö.

Kohdistamalla kosmoenergeettisiä, amplitudin mukaan moduloituja aaltoja kasviin joko mielikuvituksen tai toimintaimpulssien avulla matkitaan luonnollista valon ohjausta ja aiheutetaan sen mukaisia fyysisiä reaktioita.

Apuväline: Kolme kukkaruukkua (halkaisija 10 cm) ja alustat, mimosan siemeniä (Mimosa pudica) tai muita nopeasti kasvavan kasvin siemeniä, mimosa, johon on kasvanut lehdet ja mahdollisesti testiavustaja.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 16.8 Telepatia kasvien kanssa

Tavoite: Kaksipuolisen kanssakäymisen välityksellä päästää järkevään dialogiin kasvin kanssa.

Vaikutus: Koska ”käännämme” oman osuutemme kosmoenergeettiseksi värähtelyksi, ”ymmärtää” kasvi sen. Pystyt itse vastaanottamaan aktivoidun kruunuchakran kautta kasvin lähettämiä kosmoenergeettisen värähtelyn muodossa olevia ajatusimpulsseja ja muotoilemaan ne otsalohkossasi.

Apuväline: Mikä tahansa kasvi, mutta mieluiten sellainen, jota olet hoitanut jo pidempään.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 16.9 PSI-kenttien tarkkaileminen

Tavoite: Kaikkien ympärillä olevien elollisten ja elottomien olentojen PSI-kenttien optinen havaitseminen.

Vaikutus: Keskittymällä paranormaalisti kohotetaan silmien tarkan näön pisteen tappisolujen herkkyyttä niin paljon, että ne reagoivat hermoärsykkeillä kosmoenergeettisten hiukkasten heikkoon energiaan. Hermoärsykkeet pystytään tulkitsemaan aivojen näkökeskuksessa värikkäänä loisteena. Jonkin aikaa harjoiteltuasi, onnistut havaitsemaan näitä aistimuksia milloin tahansa ilman ennakkovalmisteluja.

Apuväline: Minkä tahansa kokoinen litteä peili ja mahdollisesti musta peite pimentämään harjoitushuoneen ikkunat.

Huomioita: Olet oppinut jo harjoituksessa 5.3 ja 5.4 kyvyn aistia optisesti silmän tarkan näön pisteen tappisolujen välityksellä kosmoenergeettistä säteilyä. Jos et vielä näiden harjoitusten aikana (tai myöhemmin) ole havainnut PSI-kenttää spontaanisti, pystyt varmasti näkemään sen tämän harjoituksen aikana.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta