Harjoitukset, Luku 15

Harjoitus 15.1 Kruunuchakran aktivointi

Tavoite: Kruunuchakran herkkyyden kohottaminen parempaa ajatusten vastaanottoa varten.

Vaikutus: Kruunuchakra on kaikkien amplitudin mukaan moduloituneiden maailmankaikkeuden energian säteiden ”vastaanottava antenni”. Sen ansiosta voidaan ottaa vastaan niitä ajatusimpulsseja, joita ympärillä olevat ihmiset (sekä myös eläimet ja kasvit) säteilevät jatkuvasti ja tiedostamattaan (parapsykologit tietoisesti).

Harjoituksen ensimmäisessä vaiheessa aktivoidaan ja herkistetään kruunuchakraa keräännyttämällä siihen suuren määrän maailmankaikkeuden energiaa. Näin ollen se on paljon valmiimpi ottamaan vastaan tulevia kosmoenergeettisiä impulsseja.

Harjoituksen toisessa vaiheessa tapahtuva vuoroittainen kosmoenergeettisen kuvan siirtäminen näkökeskuksesta kruunuchakraan ja takaisin synnyttää samalla yhden ”kosmoenergeettisen engrammin” muodostumistavan tietoisuuden ja kruunchakran välillä:

molemmat alueet yhdistävän nadin siirtokapasiteetti laajenee ja vahvistuu niin paljon, että lopputulokseksi saadaan jatkuva yhteys, jonka välityksellä kruunuchakran aikaansaamat ajatusimpulssit (ja muut kosmoenergeettiset impulssit) voivat milloin tahansa kulkeutua häiriöttä tietoisuuteen.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 15.2 Tietoisuuden siirtäminen

Tavoite: Telepaattisten kykyjen kehittäminen ja parantaminen, materiaalisen ja energiakehon erottaminen toisistaan.

Vaikutus: Projisoidaan tietoisuuden kosmoenergeettinen ”kopio” kurkkuchakran kautta (ks. luento 1) ensin keskittymisen kohteen pinnalle, josta se sitten aistitaan uudelleen kruunuchakralla. Harjoituksella kruunuchakran herkkyys kohoaa ja samalla sen ja tietoisuuden välinen yhteys (nadi) vahvistuu. Seurauksena tästä harjoituksesta on kurkkuchakran aktivoituminen ja sen herkkyyden kohoaminen, jolloin tulee mahdolliseksi erottaa ja lähettää pois energiakeho materiaalisesta kehosta (luento 23), mitä ei saa aliarvioida tulevaa paranormaalia kehitystä ajatellen.

Apuvälineet: Musta peili tai kristallipallo, kaksi mustaa kynttilää, herätyskello, joka on asetettu herättämään tunnin päähän.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 15.3 Ajatusten lukeminen

Tavoite: Tällä harjoituksella ei opetella vain lukemaan toisten ajatuksia, vaan opetellaan myös, miten voidaan kytkeytyä toisen ihmisen muistin sisältöön.

Vaikutus: Sillä, että annetaan itselle suggestiokäsky ottaa kruunuchakralla vastaan ajatellun ”lähettäjän” kosmoenergeettisiä ajatusimpulsseja (tai vastaavia signaaleja lyhytaikaisesta tai pitkäaikaisesta muistista), aktivoidaan kruunuchakra, minkä ansiosta siitä tulee ”vastaanottoantenni”. Havaitut impulssit tulevat sitten vastaavaa nadia pitkin tietoisuuteen, missä ne moduloidaan uudelleen (tunnistetaan) ymmärrettäviksi ääniaistimuksiksi.

Apuvälineet: Tarvittaessa valokuva hyvin tutusta ihmisestä, jonka ajatuksia aiotaan lukea.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 15.4 Etäältä aistiminen

Tavoite: Sen aistiminen, mitä lähellä tai kaukana oleva ihminen näkee tai kuulee.

Vaikutus: Kuten tiedetään, jokainen ihminen säteilee jatkuvia impulsseja ja lisäksi myös informaatiota kaikista muista hermosolujen prosesseista. Siten, että keskitytään aivokuoren tiettyjen alueiden lähettämään säteilyyn, voidaan vastaanottaa niitä näkö- ja kuuloaistimuksia, joita ”lähettäjä” vastaanottaa ympäröivästä maailmastaan, ja käsitellä niitä niin, että omaan tietoisuuteen syntyy näennäissensorisia aistimuksia, jotka ovat samanlaisia kuin ”lähettäjän” kokemat aistimukset. Jos haluat viedä harjoituksen vielä pidemmälle, voit ottaa vastaan myös ”lähettäjän” muita sensorisia aistimuksia: maku-, haju- ja tuntoaistimuksia ja muuttaa ne omiksi aistimuksiksesi.

Harjoitus: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta

 

 

Harjoitus 15.5 Korttien avulla tehtävä testi telepaattisten kykyjen määrittelemiseksi

Tavoite: Ajatustenlukukyvyn määrittely laskemalla osumia.

Apuvälineet: Zeneran kortit (symbolikortit), kaksi sivua kirjanpitopaperia ja musta vaneri väliseinäksi. Kaksi lyijykynää, taskulaskin, jolla pystyy ottamaan myös neliöjuuren, sekä testiavustaja.

Testin alkujärjestelyt: Istu pöydän äärellä vastapäätä testiavustajaa, jolla ei ole lainkaan paranormaaleja kykyjä (tähän ei lasketa sitä, että hän mahdollisesti pystyy vaikuttamaan etäältä). Testiavustajan edessä (hän voi olla kuka tahansa tuttusi) on viisi korttia, joiden avulla tehtävällä testillä määritellään yliaistillinen vastaanottokyky. Ne ovat keskittymisen kohteita, joissa on erilaisia symboleja. Lisäksi tarvitaan paperia ja lyijykynä, jotka asetat eteesi.

Sinun ja testiavustajan väliin asetettu musta vaneri estää testiavustajaa näkemästä kasvojasi ja sitä, mitä kirjoitat. Seinämä estää myös sinua näkemästä testiavustajaa ja hänen edessään olevia esineitä.

Testin voi tehdä myös ilman vaneria, jolloin sinä esim. istut selkä testiavustajaan päin toisessa pöydässä tai voitte olla jopa eri huoneissa (jättäkää ovi auki, jotta kuuloyhteys säilyy). Voitte myös olla fyysisesti kaukana toisistanne ja yrität aavistaa hänen ajattelemiaan symboleita aikaisemmin sovitun minuuttiaikataulun mukaan.

Testi: ... ohjeet löytyvät harjoituskirjasta